Flyktingsituationen en stor utmaning

Dagens flyktingsituation innebär en stor utmaning för hela Sverige och inte minst för oss uppe i den norra delen av Örebro län. Om alla delar på ansvaret, såväl Sveriges kommuner som EU:s stater så är situationen ingen kris. I längden är det dock ohållbart att vissa tar ett så oproportionerligt stort ansvar.

Likväl måste vi hantera situationen här och nu. Se till att klara den kommunala verksamheten, vården, skolan och omsorgen samtidigt som vi ger de som flytt krig och terror möjligheten att skapa sig ett nytt liv i fred och frihet.
För några månader sedan välkomnade vi en regeringsbudget med stora investeringar i fler jobb, ökat bostadsbyggande och bättre välfärd. När nu regeringen föreslår ett ökat stöd till kommuner, landsting och det civila samhället på totalt 11 miljarder kronor så är det självklart både ett nödvändigt och välkommet tillskott. För oss i Bergslagen innebär det ca 150 miljoner kronor extra som fördelas på kommunerna Lindesberg, Ljusnarsberg, Hällefors och Nora utifrån storlek på mottagandet av framför allt barn.

Detta är resultatet av regeringens blocköverskridande samarbete för att hantera nuvarande flyktingsituation. För oss socialdemokrater är den en självklarhet att i utmanande tider räcka ut handen och söka breda överenskommelser – det bidrar till trygghet och stabilitet.

Även det civila samhället får ett extra stöd om totalt 200 miljoner, fördelat över landet. Pengar som ska hjälpa till att stärka de otaliga ideella krafterna i deras beundransvärda arbete för nyanlända och asylsökande
Vi tar oss nu stärkta an den utmaning det innebär att forma ett bra samhälle både för dem som har bott här länge och dem som kommer hit nu.

Så tar vi ansvar för ett bättre Bergslagen, för alla.

Lennart Axelsson (S), riksdagsledamot från Nora
Irja Gustavsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Lindesberg
AnnaHelena Jernberg (S), kommunstyrelsens ordförande i Hällefors
Ewa-Leena Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Ljusnarsberg
Solveig Oscarsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Nora

Artikeln är publicerad hos 24i.se (151118)

Läs också: