Gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Igår presenterade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson och utbildningsminister Gustav Fridolin ett regeringsbeslut om proposition ”Ett gemensamt ansvar” på en presskonferens. Förslaget är en ny lag som innebär att alla kommuner blir skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2016.

Antalet personer som söker asyl i Sverige har ökat mycket kraftigt på senare tid, vilket innebär stora utmaningar för att lyckas med mottagande och etablering av de som senare tilldelas uppehållstillstånd. Mottagandet är idag otillräckligt och ojämlikt fördelat över landet. Inte minst har många kommuner i Örebro län tagit ett väldigt stort ansvar för rådande situation, vilket också märks genom att flera kommuner får stora förstärkningar i den ändringsbudget som regeringen sedan tidigare aviserat.

Vi har länge tagit ett stort ansvar för mottagandet av nyanlända, och på sikt ser vi hur det kommer gynna vår kommun. I nuläget är det dock ohållbart att vi som en liten kommun ska bära ett så stort ansvar, samtidigt som många, oftast rika, kommuner slipper undan. Därför är en jämlik fördelning av nyanlända men också av ekonomiska resurser avgörande för ett bra mottagande och etableringen, säger Ewa-Leena Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande i Ljusnarsbergs kommun.

Propositionen ”Ett gemensamt ansvar” är en del av implementeringen av överenskommelsen som regeringen, Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna tecknat med anledning av flyktingsituationen.

Propositionen innebär en ny lag som innebär att alla kommuner blir skyldiga att efter anvisning ta emot nyanlända för bosättning. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2016. Detta för att nyanlända snabbare och på ett bättre sätt ska få en placering för att sedan påbörja sin etablering i samhället.

- Många kommuner har tagit ett stort ansvar, ibland på gränsen vad man mäktar med. Detta medan andra kommuner inte tagit sin del. Det är varken hållbart eller rättvist, vare sig för individen som för kommunerna. På samma sätt som vi vill se en rättvis fördelning av flyktingmottagandet i Sverige så kräver vi att hela EU tar sitt ansvar. På så sätt kan vi möta flyktingsituationen på ett mycket bättre sätt och fler människor kan få möjlighet till ett liv i fred och trygghet, säger Eva-Lena Jansson (S), riksdagsledamot ifrån Örebro län.

Beslutet om att alla kommuner ska ta ansvar för mottagandet är en del av de förslag som regeringen har presenterat för att hantera nuvarande flyktingsituation. Tidigare har också en ändringsbudget presenterats där kommuner, regioner och civilsamhälle får utökade resurser, och där de kommuner som har tagit störst ansvar också tilldelas mest (läs mer om vad ändringsbudgeten innebär för Örebro län – här).

Regeringen har också meddelat att de ämnar harmonisera de svenska asylreglerna med övriga EU:s, detta för skapa ett andrum för svensk flyktingmottagande och för att övriga EU ska ta ett proportionerligt och större ansvar (läs mer om det – här). 

 

Läs också: