Hiv idag är inte som igår - informationsinsats om hiv

I Sverige idag är behandlingen av hiv så effektiv att den sänker virusnivån till praktiskt taget noll. Det gör smittsamheten mycket låg. Därför kan personer med hiv leva ett långt liv och till och med föda barn, utan att överföra infektionen till någon annan. Kunskapen om hiv är däremot låg och det vill Region Örebro län, Folkhälsomyndigheten och Sveriges övriga regioner och landsting göra något åt genom att sprida kunskap om hiv idag. 

Med start den 23 november genomförs under två veckor en informationsinsats riktad mot allmänheten. Bland annat genom annosering i och på bussarna runt om i länet. I samband med detta hålls också en föreläsning om hiv. Hans Fredlund och Per Josefson, smittskyddsläkare respektive infektionsläkare i Region Örebro län, berättar om hur utveckling kring hiv har varit sedan 80-talet och hur vården och behandlingen av hiv-smittade ser ut idag. Jenny Steen (S), regionråd, kommer att vara moderator under kvällen. 

Var? S:t Nikolai kyrka i Örebro
När? 18.00-20.00 onsdagen den 25e november

Informationsinsatsen går ut på att bland annat:

Höja kunskapsnivån hos personalen
I Region Örebro län har också en intern informationsinsats för att höja kunskapsnivån hos personal på bland anant vårdcentraler genomförts under hösten. Genom ett professionellt bemötande kan hälso- och sjukvården bidra till att situationen förbättras och att fler väljer att testa sig. 

Motverka fördomar
- Den här satsningen är viktig för att öka kunskapen om hiv idag, säger Jenny Steen, regionråd. Vi vet att människor som lever med hiv möts av mycket fördomar och det här är ett sätt att motverka det.  

Uppmärksamma medicinska framsteg
Stora medicinska framsteg har gjorts sedan det första fallet av hiv upptäcktes i Sverige för över 30 år sedan. Att leva med hiv innebär något helt annat än det gjorde då. Personer med väl fungerande hivbehandling kan nu leva ett långt liv och även föda barn, utan att överföra infektionen till någon annan. En felaktig eller föräldrad bild bidrar till diskriminering och stigmatisering av personer med hiv.  

 

Kontakt: Jenny Steen, regionråd, tel. 072-202 74 04