Nu genomför vi satsningen på förlossningsvården och kvinnors hälsa

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har slutit en överenskommelse om satsningar i förlossningsvården och om vård som stärker kvinnors hälsa. Totalt rör det sig om 720 miljoner kronor och bygger på satsningar i de budgetöverenskommelser regeringen under 2015 träffat med Vänsterpartiet.

Överenskommelsen med SKL gäller för såväl 2015 som 2016. 520 miljoner kronor avser 2016, och resterande del av de 720 miljonerna kronorna 2015. Den största delen är ett stimulansbidrag till landstingen om 375 miljoner kronor, och 200 miljoner kronor för 2015, i syfte att stärka främst förlossningsvården, och då i första hand genom insatser för kompetensförsörjning och stärkt bemanning.
 
2016 utbetalas också ett stimulansbidrag för att stärka primärvårdens insatser för kvinnors hälsa om 125 miljoner kronor. Ett särskilt fokus ligger på att uppmärksamma metoder för att nå patientgrupper i socioekonomiskt utsatta områden. 
 
- När vi tittar på vården idag så kan vi se att det finns stora problem när det kommer till jämlikhet och jämställdhet. Tyvärr har kvinnors hälsa inte alltid prioriterats. Det är vår skyldighet att verka för en god, jämlik och jämställd vård för alla, säger Lennart Axelsson (S), riksdagsledamot i Socialutskottet. 
 
För region Örebro län innebär detta 5,9 miljoner kronor år 2015 samt 14,8 miljoner kronor år 2016, totalt omkring 20,7 miljoner kronor. 
 
- Det är ett välkommet stöd till vårt arbete för kvinnors hälsa. Vi har sedan länge arbetar aktivt för att stärka vård av kvinnor och med ett ytterligare stöd på 20,7 miljoner kronor får vi utökade möjligheter att arbeta för en bättre och mer jämställd vård, säger Marie-Louise Forsberg-Fransson, regionstyrelsens ordförande i Region Örebro län. 

* Siffrorna för 2016 är preliminära då medlen fördelas efter folkmängd.