Öppet möte om mäns våld mot kvinnor

Socialdemokraterna i Örebro län bjuder måndagen den första februari in till ett öppet möte om mäns våld mot kvinnor. Förutom riksdagsledamoten Eva-Lena Jansson (S) så medverkar dessutom Kvinnohusets ordförande Bitten Uhlin och advokat Elvy Wicklund. 

- Statistiken visar tydligt att när kvinnor anmäler misshandel så har det ofta skett i bostaden och utövats av en närstående, säger Eva-Lena Jansson (S). Mäns hot, trakasserier och våld mot kvinnor är inget nytt fenomen men har aktualiserats i medie med anledning av flera uppmärksammade fall av sexuellt ofredande och trakasserier utomhus, på krogar, badhus och festivaler. 

- Det är helt oacceptabelt att kvinnor inte kan känna sig trygga i den offentliga miljön. Men det är lika oacceptabelt att tryggheten hotas i det egna hemmet. 

Vid det öppna möter kommer förutom Eva-Lena Jansson även ordförande för Kvinnohuset i Örebro, Britten Uhlin, och advokaten Elvy Wicklund att delta. Mötet arrangeras av Socialdemokraterna i Örebro län tillsammans med S-kvinnor i Örebro län och ABF i Örebro län.

Mer om deltagarna: 
- Eva-Lena Jansson, socialdemokratisk riksdagsledamot och styrelseledamot i S-kvinnor. 
Jansson är sedan 2006 riksdagsledamot för Socialdemokraterna och har ett långt engagemang i och en stor erfarenhet av att arbeta med jämställdhetsfrågor. Sedan 2011 är hon ledamot av S-Kvinnors förbundsstyrelse.

- Britten Uhlin, ordförande Kvinnohuset. 
Uhlin är ordförande för den ideella organisationen Kvinnohuset i Örebro. Kvinnohuset erbjuder professionell hjälp åt, och är en fristad för, våldsutsatta kvinnor. I snitt tar Kvinnohuset emot en ny kontakt per arbetsdag, och de har genom åren skaffat sig en enorm erfarenhet kring våldsutsatta kvinnors situation. 

- Elvy Wicklund, advokat vid Kvinnojuristen.
Wicklund har en lång erfarenhet av att företräda våldsutsatta kvinnor och barn. Något som innebär att hon har stor kunskap om mäns våld mot kvinnor, samt om hur det svenska rättsystemet fungerar i dessa frågor. 
När? Måndagen den 1a februari, kl 18.30
Var?  Socialdemokraterna i Örebro län, Stortorget 19, Örebro

Presskontakt
:
Eva-Lena Jansson
070-241 13 01

Ingen föranmälan krävs men du kan visa intresse via Facebook - här