Sänkt skatt för 42 000 pensionärer i Örebro län

I Regeringens budget ingår steg för ett avskaffande av pensionärsskatten och på nyårsdagen slopas den helt för de allra fattigaste pensionärerna. För Örebro län innebär skatteändringen att 42 000 pensionärer får sänkt skatt.

Idag betalar pensionärer en högre skatt än de som erhåller lön. Det är unikt i världen. Regeringen tar nu de första stegen för ett avskaffande av pensionärsskatten och för de allra fattigaste pensionärerna, som har mindre än 10 000 kronor i månaden, så avskaffas den helt. Det innebär en sänkning på upp till 3 400 kronor per år. Utöver det så sänks skatten för alla som har upp till 20 000 kronor i pension. För Örebro län innebär det att drygt 42 000 pensionärer får en sänkt skatt.

-  Det är djupt orättvist att pensionärer idag betalar en högre skatt än övriga. Våra pensionärer har under ett helt liv arbetat hårt och bidragit till välfärden, säger Lennart Axelsson (S), riksdagsledamot. Att vi nu inleder avskaffandet av pensionärsskatten och även höjer bostadstillägget är viktigt inte bara för den enskilda pensionären utan också för att öka rättvisan i samhället.

Presskontakt: 
Lennart Axelsson, 070-301 19 27