Vi väljer satsning på sjukvården

Investering i välfärden eller fler skattesänkningar? Det är en tydlig konflikt nu när alla parters förslag till statsbudget är presenterade. Vi socialdemokrater prioriterar investering för en vård i fortsatt världsklass.

Därför kan sjukvården i Region Örebro län förstärkas med 95 miljoner 2016. Det är pengar som behövs för en nödvändig förstärkning av sjukvården och som medverkar till att du som patient ges bästa möjliga vård. Mot detta står på den nationella nivån fyra borgerliga budgetar som alla prioriterar stora skattesänkningar framför att investera i vården. Vi väljer en annan väg. 

Riksdagen behandlar just nu regeringens förslag till budget 2016. Socialdemokraterna vill investera i det som bygger Sverige starkt. Vi ska bo i ett land med jämställdhet, rättvisa och gemensamt ansvarstagande. Regeringen föreslår därför ett flertal reformer för att svensk hälso- och sjukvård ska vara i världsklass. Vården ska vara jämställd och jämlik över landet, oavsett var du är ellener var du bor. Tillgängligheten ska vara god och du som patient ska stå i centrum. 

Därför behöver landstingen ha mer jämlika ekonomiska förutsättningar än idag. Regeringen vill satsa en extra miljard på sjukvården 2015, och varaktigt höja det generella statsbidraget med 500 miljoner per år från 2017. För Region Örebro län innebär detta virka 30 miljoner kronor år 2016, som ska användas för att förstärka sjukvården i länet. 

En stor utmaning för vården är kompetensförsörjningen: rätt rekrytering och rätt användning av läkares och sjuksköterskors tid. Därför vill regeringen investera i en professionsmiljard som ska förbättra kompetensförsörjningen och låta sjukvårdens proffs vara just proffs, bland annat genom en administrativ avlastning. Utbildning av sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och barnmorskor byggs ut med 1500 platser i landet. 
 
Sammantaget innebär denna politik stora investeringar för att förbättra hälso- och sjukvården. Mot detta står fyra borgerliga budgetar som alla prioriterar stora skattesänkningar framför att investera i vården. Vi socialdemokrater väljer en annan väg in i framtiden för Sverige och Region Örebro län.

Anna-Lena Sörenson,
Vice ordförande (S), Socialutskottet, Riksdagen

Marie-Louise Forsberg-Fransson,
Regionstyrelsens ordförande (S), Region Örebro län

Publicerad i  Nerikes Allehanda (151124)