Rådslaget

Välfärd, jobb och utveckling i hela länet - möjligheter och utmaningar för stad och land

Idag den 15 september utlyser Socialdemokraterna i Örebro län ett rådslag som pågår till 31 januari 2016. Det är distriktsstyrelsen som tagit beslut om rådslaget.

När pågår rådslaget och hur följs det upp?
Rådslagsmaterialet är ett diskussionsunderlag med ett antal frågor som styrelsen för Socialdemokraterna i Örebro län vill ha din hjälp att svara på.

Rådslaget pågår formellt från 2015-09-15 till 2016-01-31 och skriftliga svar på frågorna skickas till yvonne.nordstrom@socialdemokraterna.se senast 2016-01-31.

Materialet kommer på olika sätt sammanställas och finnas som underlag för fortsatt arbete med valprogram inför valet 2018 men också för kunskapsutveckling och politikutveckling här och nu. Distriktsstyrelsen för Socialdemokraterna i Örebro län beslutar hur inskickat material används och en första återrapport sker på partidistriktets årsmöte 2016.

Vem har rätt att svara på rådslaget?
Alla medlemmar, föreningar, arbetarekommuner och sidoorganisationer har rätt att svara på rådslaget. Man kan välja att svara på delar av rådslaget och man kan svara på rådslaget i sin helhet.

Givetvis har man även rätt att diskutera frågorna med medborgare, företagare, organisationer eller sina grannar innan man skickar in sina svar.

Varför ett rådslag?
Socialdemokraterna i Örebro län vill i och med detta rådslag ställa ett antal frågor till medlemmarna för att lyfta blicken kring vår politik och framtiden i vårt län. När man frågar medlemmarna vad man vill ägna sitt medlemskap åt kommer delaktighet i politikutveckling högt. Medlemmarna säger att man vill diskutera politik och utveckla sin kunskap inom olika områden. Socialdemokraterna i Örebro län vill ha en organisation som tar tillvara medlemmarnas vilja till politikutveckling och som samtidigt skapar arenor för kunskapsutveckling, vi tror att det är så vi kan utveckla bra politik för oss som bor här och att det är så vi kan ligga i framkant.

  • Att få till stånd en god politikutveckling med nya idéer inom viktiga områden.
  • Att bättre ta tillvara på medlemmarnas engagemang och idéer.
  • Att pröva nya metoder och processer för att utveckla medlemmarnas delaktighet.

 

Hur kan man arbeta med rådslagsmaterialet?
Huvudsyftet med rådslagsmaterialet är att få till ett politiskt samtal om viktiga framtidsfrågor och att skapa en gemensam kunskapsutveckling inom Socialdemokraterna i Örebro län. Förslag på hur man kan använda rådslagsmaterialet i olika forum och sammanhang bifogas längst bak i materialet.

 

>>Här<< hittar du Rådslagsmaterialet i sin helhet.