Vår politik

Alla ska kunna leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För Socialdemokraterna i Örebro län går investeringar i fler jobb, en bättre skola och tillgängligare vård före ofinansierade skattesänkningar.

Jobb och tillväxt är den främsta förutsättningen för att utveckla välfärden. När fler har ett arbete ökar skatteintäkterna och gör det möjligt att göra vården och skolan bättre.

All välfärd ska bedrivas utifrån människors och samhällets behov och med fokus att hålla högsta kvalitet. Pengarna som läggs på välfärd ska därför gå till mer personal, bättre arbetsvillkor och högre kvalitet - inte till vinstintressen.

 

Läs vårt valprogram för 2015-2018.

Läs hela vårt länspolitiska program som innehåller all vår politik för mandatperioden.