Vi håller vad vi lovar!

På den här sidan kommer vi att presentera vad vi gör i region Örebro län för att genomföra det vi lovade i valet 2014. 

Våra fem viktigaste löften till dig i valet.

Vi lovade att våra vallöften skulle vara genomförda senast år 2018, och vi är redan en bra bit på väg. Tre av fem vallöften är avklarade. De andra två är på god väg, med två år kvar till valet.

Vi inför avgiftsfri vård i landstinget för dig som fyllt 85 år.
Redan första januari år 2015 fattade vi beslutet som ger dig som fyllt 85 år avgiftsfri vård och behandling.

Du ska erbjudas en personlig kontakt med vårdcentral den dag du söker vård.
Arbetet pågår och vi kommer att fortsätta göra mer för att
förbättra detta.

Vi ska fortsätta att utveckla alla tre akutsjukhusen i länet, och inte sälja ut vården.
Vi bygger bland annat om samtliga akutmottagningar på alla tre sjukhus och jobbar aktivt med att rekrytera personal.

Vi vill se regionala bristyrkesutbildningar utifrån arbetsmarknadens behov.
Arbete pågår tillsammans med kommunerna i länet för att åstadkomma detta.

Kollektivtrafiken ska förbättras - halvera priset på resor när det inte är rusningstrafik.
Idag reser du i kollektivtrafiken med månadskort för halva priset mellan klockan 09.00-15.00 och efter klockan 18.00.

 

Förutom våra fem viktigaste vallöften har vi socialdemokrater:

 

• Förbättrat cancervården

• Stärkt kompetensutvecklingen för personalen

• Påbörjat arbetet med att bygga studentlägenheter

• Beslutat om förbättrad parkeringssituation vid USÖ (tack vare era svar när vi tidigare frågat vad ni tycker är viktigt)

• Anställt över 120 nya sjuksköterskor i länet under år 2016

• Påbörjat arbetet med att förbättra riksvägarna 50 och 51

• Infört fler och tätare turer i kollektivtrafiken

 

(listan uppdateras kontinuerligt.)

Sidan uppdaterades senast: 2016-09-06 14:54