Engagera dig!

Bli medlem i Socialdemokraterna - Framtidspartiet i svensk politik”!

Vi socialdemokrater har stora framtidsutmaningar framför oss för att vi ska nå vår vision ”Att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro”. Detta är vårt mål utgår från våra värderingar och formuleras i en vision som sen styr allt vi gör. 

För att nå dit behöver vi fler medlemmar som vill påverka samhället så att vi får fler jobb, stabil ekonomi och hög välfärd. Vi vill på detta sätta stärka Sverige långsiktigt.

 

Ensam är inte stark

 Ensam är inte stark utan Sveriges framgång bygger på att vi alla samarbetar och bidrar. Du kan göra det genom att gå med i vårt parti om du tycker att politik ska framhålla att politiken ska understryka både rättigheter och skyldigheter för människor.            

Du som blir medlem i vårt parti kommer se att våra medlemmar är ett kompetenta, engagerade och öppna. Vår politik och vårt parti och våra medlemmar tar sin utgångspunkt i den verklighet du och dina vänner lever i. Våra medlemmar tar sig an de utmaningar inför framtiden men man ser också möjligheter till att  att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. 

Sidan uppdaterades senast: 2012-11-08 11:10