Handlingsplan

Fokus på Framtidspartiet 2016-2020

Länk till Hemsida

Förord

Socialdemokraterna står inför stora utmaningar under de kommande åren. Vi har ett svårt parlamentariska läge där det har varit svårt att lösa upp blockgränser på olika nivåer inom politiken. Vår uppgift är till största del att vara en sammanhållande länk i vårt distrikt, där vi är ett stöd för våra arbetarekommuners lokala verksamhet.

Partidistriktet är samordnare och vår nya handlingsplans syfte är att ta sig an framtidens utmaningar, så att vi ökar vårt förtroende hos människor. Partiets huvudområden är politikutveckling, kommunikation och organisation, vilket är även vårt fokus. När vi har tagit fram distriktets nya handlingsplan så inbjöd vi arbetarekommunerna att vara delaktiga i processen. Genom denna samverkan så har vi nu skapat en medelpunkt på hur vi nu ska jobba, men även tydliggöra våra förutsättningar för arbetet i partidistriktet.

För att stärka såväl vårt politiska arbete och organisatoriska arbete kommer vi fortsätta att satsa på våra medlemmar/förtroendevalda och erbjuda studier. Ett omfattande studieprogram har presenterats, allt i syfte att stärka vårt distrikt och våra Arbetarekommuner.

Från partidistriktets sida göra vi en speciell satsning på ett lokalt utvecklingsarbete i arbetarekommunerna genom projektet ”Fokus på Framtidspartiet”.
Vår förhoppning är att Arbetarekommunerna bjuder in våra socialdemokratiska föreningars medlemmar att vara delaktiga i processen när Arbetarekommunerna ska ta fram den lokala handlingsplanen.

2016 - Fokus på organisationsutveckling. Hur blir vi ett starkare parti i vår kommun? 2017 - fokus på kyrkovalrörelsen 2017 och valrörelsen 2018. Hur bygger vi en stark

valorganisation och skapar en bra valrörelse?
Efter allmänna valet 2018 – Fokus på EU-valet 2019 Efter EU-valet 2019 – Fokus att vara människors parti

Phia Andersson Ordförande 

Vad är utveckling?

Varje människa har sitt eget svar på vad utveckling är, för det utgår från intresse, behov och kunskap. Likadant är det för varje socialdemokrat, för de har sitt eget personliga svar på vad socialdemokrati är. Trots det finns det en tradition i vår organisation, formad på teoretisk debatt och praktisk politik. Vår sedvänja bygger på värderingar, samhällsanalys, för att vi ska påverka det framtida samhällsbygget för människor. Socialdemokratin är en nåbar framtidsvärld som ökar framtidsmöjligheterna för människorna, vilket görs genom att vår politik kopplas samman med ordning i ekonomin, investeringar i människor och infrastruktur och rättvis fördelning. Sett på hur vår organisation ska utvecklas, så består den av människor som träffas, där idéer skapas, diskuteras och sedan vad vi bestämmer att genomföra.

Regional målbild

 • Vi ka vara tydliga i kommunikationen på våra politiska huvudfrågor – jobb, stärka välfärden, skola och bostadsbyggnation.

 • Vi ska visa att det är en tydlig konflikt mellan vår politik och våra motståndare

 • Vi ska vara de som löser problem på framtidens utmaningar

 • Vi ska fortsätta kampen för rättvisa

 • Vi ska fokusera på det positiva i politiken – inte negativ kampanj.

 • Vi ska vara mera lyssnande när vi möter medborgarna

  Var är vår organisation?

  Socialdemokraterna förlorade 2010 det andra riksdagsvalet i rad och det var vårt sämsta valresultat sedan den allmänna och lika rösträtten infördes och vi har förlorat nio procentenheter i väljarstöd sedan 2006. I riksdagsvalet 2010 fick socialdemokraterna 30,66 procent av rösterna. I Älvsborg södra röstade 31,21 procent på Socialdemokraterna i riksdagsvalet. Valets viktigaste frågor var ekonomin, jobben, skola och sjukvården. Gentemot med de flesta systerpartier i Europa har socialdemokratin haft en nedåtgående trend.

  Socialdemokraternas partistyrelse tillsatte den 8 oktober 2010 en kriskommission efter valförlusten med uppdraget att utarbeta tydliga rekommendationer och förslag till åtgärder för partiets utveckling. Kriskommisionens rapport innehåller fyra delar: en politisk analys, en organisatorisk analys, en idédebatt och omvärldsanalys, samt en faktabaserad valanalys. Kriskommisionens viktigaste förslag var arbete åt alla – för ekonomisk utveckling och goda villkor. Välfärden måste hålla hög kvalitet och ge människor trygghet. Skolan måste ge alla barn en lika bra start i livet. Grön omställning. Klimatpolitiken är avgörande för framtiden och behöver utvecklas med ett mycket aktivt förhållningssätt. Socialdemokratin måste stärka sitt internationella arbete och kanalisera progressiva människors engagemang i ett brett


folkrörelsearbete. Utveckla demokratin där socialdemokratin behöver formulera ett tydligare program för hur demokratin kan stärkas.

Den 3 december 2015 fattade Partistyrelsen beslut om handlingsplanen för Framtidspartiet 2015-2020. Den ska ge vägledning för Socialdemokraternas i alla organisationsled för fortsatt utveckling och samla alla strategiska beslut vad gäller organisation, kommunikation och politik.

Den 26-27 februari startade partidistriktets styrelse/utskott arbetet med att ta fram en regional handlingsplan. Representanter från Arbetarekommunerna inbjöds till att vara med att påverka den regionala handlingsplanen.

Vid vår workshop den 26-27 februari ansåg deltagarna att

 • Att vi inte når fram till medborgarna med vår välfärdsmodell

 • Att högern har tillåtits att skriva historia

 • Att vi inte organiserar oss på bästa sätt

 • Att förtroendeuppdrag är spridda på för få personer

 • Att vi kan bli bättre på att sälja in vår politik

 • För få medlemmar är med och kommunicerar vår politik

 • Traditionella och stela arbetsformer

 • Att vi har en stor utvecklingspotential när det gäller sociala medier

 • För få medlemmar är engagerade

 • För många interna möten och för lite utåtriktad verksamhet

 • Att vi är hiarkiska och centralstyrda

 • Att vi lider av att någon ska genomföra aktiviteter 

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2016-08-28 09:16