Granskning: Regeringens 7 år vid makten

Sammanfattning:

Arbetslösheten är högre nu än när Alliansen tog över 2006. Ungdomsarbetslösheten är bland de högsta i EU och långtidsarbetslösheten ökar. Matchningen mellan de lediga jobben och de arbetssökande blir allt sämre. Det tar längre tid för den som förlorar jobbet att hitta ett nytt och jämviktsarbetslösheten ökar.

Arbetsförmedlingen beräknar att det 2010 fanns ca 77 000 unga i åldern 16 till 29 som varken arbetat eller studerat tre år i rad. Det är en ökning med 31 000 sedan 2008.

Det blir fler som ska försörjas av allt färre. Sysselsättningsgraden har minskat från 66,8 procent i januari 2007 till 65,6 procent i maj 2013.

Allt färre barn och unga klarar skolan. Läsåret 2011/2012 var andelen elever som inte når behörighet till gymnasieskolan 12,5 procent. Det är en ökning med ca 20 procent sedan 2010. I Sverige är andelen med högskoleutbildning längre än två år 34 procent, och det placerar Sverige på sextonde plats inom OECD. Samtidigt drar regeringen ner på antalet högskoleplatser.

Sverige är idag det OECD-land där de ekonomiska klyftorna ökar mest. 8,5 procent av hushållen i Sverige har en disponibel inkomst under 50 procent av medelinkomsten. Det är en ökning med drygt 30 procent sedan 2006.

Ladda ner hela rapporten här.

Ladda ner presentationen här.

DN Debatt: "Hög tid att ifrågasätta regeringens skönmålande"

Sidan uppdaterades senast: 2013-10-03 16:49