Studieprogram

  Internat med  
Utbildning mellanliggande arbete Startdatum
Gruppledare 4 internat 17-jan
Studieorganisatör/Handledare   23-jan
Ung i politiken 2 internat 31-jan
Nya politiskt förtroendevalda   28-feb
Idébärande ledarskap 2 internat 28-jan
Facklig ledare 2 internat 25-apr
Kommunalråd 4 internat 28-aug
Medlemsutbildning steg 2   31-okt
Medlemsutbildning steg 3 2 internat  

 

Socialdemokraterna i Västsverige – en samarbetsorganisation för sju socialdemokratiska partidistrikt, Bohuslän, Göteborg, Halland, Norra Älvsborg, Skaraborg, Värmland och Älvsborg Södra

Partidistrikten i Västsverige har inlett ett samarbete med Arbetarrörelsen Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen, för att utbilda våra förtroendevalda inom vår politik och våra organisationer. Formen för utbildningar sker genom internat och lokala mellanliggande träffar där deltagarna har hemuppgifter.

Studieprogram - Samverkan med Arbetarrörelsen folkhögskola

Samverkan med ABF Västra Götaland och de Socialdemokratiska partidistrikten i Bohuslän, Norra Älvsborg, Skaraborg och Älvsborg Södra

Socialdemokratiska partidistrikten som tillhör ABF-distriktet i Västra Götaland har inlett ett samarbete, för att utveckla våra medlemmar/förtroendevalda. Formen för utbildningar sker genom kortkurser som pågår i 1-2 dagar.

Studieprogram - Samverkan med ABF Västra Götaland

Medlemsutbildning

Vår medlemsutbildning genomförs på tre olika nivåer i tre steg

Steg 1. Studiecirkel med ansvar från Arbetarekommun

Steg 2. Regional nivå med ansvar från Partidistriktet

Steg 3: Central nivå med ansvar från partistyrelsen

Studieportalen http://www.socialdemokraterna.abf.se”. 

Här hittar en hel del intressant studiematerial.

Medlemsundersökningar

Socialdemokraterna har sedan i början av 50-talet gjort medlem- och väljarundersökningar. Här får du en sammanfattning av ett antal gjorda undersökningar om vad våra medlemmar tycker om att delta i studieverksamhet.

1. Ungefär varannan medlem är intresserad av att delta i studier. 2. Unga och de med uppdrag i partiet eller offentliga uppdrag för partiets räkning är mest intresserade av att delta. 3. Det är detta som avgör intresset att delta, inte uppfattningarna om hur studierna är i dag. 4. Att studier handlar om ett intressant ämne, innehåller politiska diskussioner och möjlighet att utveckla politik gör att fler vill delta.

5. Politikutvecklingen i studierna får i dag mediokert betyg

6. Det medlemmarna är mest intresserade av är välfärd, ideologi, jobbpolitik, skola och framtidspartiet. 

  Internat med  
Utbildning mellanliggande arbete Startdatum
Studieorganisatör/Handledare   23-jan
Ung i politiken 2 internat 31-jan
Gruppledare 4 internat 17-jan
Nya politiskt förtroendevalda   28-feb
Idébärande ledarskap 2 internat 28-jan
Facklig ledare 2 internat 25-apr
Kommunalråd 4 internat 28-aug
Medlemsutbildning steg 2   31-okt
Medlemsutbildning steg 3 2 internat  
Sidan uppdaterades senast: 2012-11-08 11:19