Fackligt utskott

Fackliga utskottets uppgift är att föra ut vår politik genom att anordna konferenser och träffar, samt att få fler medlemmar till Socialdemokraterna.Träffar genomförs genomförs regelbundet med fackliga ledare från fackförbunden för att få igång facklig-politiska verksamheter.

Utskottet uppdrag är att tydliggöra kopplingen mellan socialdemokratin och fackföreningsrörelsen, så att det blir en självklarhet för den facklige medlemmen.

Mål: Socialdemokraterna ska vara det självklara valet för fackliga medlemmar att både rösta på och bli medlem i. Att fler fackligt aktiva ska våga ta ett politiskt uppdrag. 

Delmål

1.  Kontaktytor mellan facket och politiken är tillgängliga

2.  Att öka det politiska samtalet på arbetsplatsen

3.  Att fackliga föreningar ska stärka sitt arbete

4.  Att andelen fackliga medlemmar i Socialdemokraterna ska öka 

Vårt fackliga utskott består av vår fackliga ledare och Arbetarekommunernas fackliga ledare.

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-03 10:12