Internationellt utskott

Internationella utskottet arbetar med att öka kunskapen och engagemanget för internationella frågor. Inom den ramen anordnar vi seminarier för att öka intresset bland partimedlemmar och väljare. Vi har fått många nya medlemmar på grund av vår internationella politik och att värva medlemmar är en annan uppgift för utskottet.

Socialdemokraterna arbetar för att vara en stark röst internationellt. Vi har en tradition som vi bär med oss historiskt och som vi ständigt utvecklar. Sakfrågor vi driver är demokrati och mänskliga rättigheter, fred och försoning, schysta jobb, eller det vi kallar New Global Deal, och mycket mer.

Vi genomför nu ett internationella projektet tillsammans med SDUM, Social Democratic Union of Macedonien, med finansiering från Olof Palme international center.   

Vårt internationella utskott kommer att bjuda in våra medlemmar via våra Arbetarekommuner, samt medlemmar i S-kvinnor, Tro & Solidaritet, SSU samt Borås S-studenter.

8 mars: Internationella kvinnodagen ( tillsammans med S-kvinnorna)

April: Om Zimbabwe

29 september: Mellanöstern 

Internationell ledare: Tomas Gustafson

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-03 08:24