Studieutskott

Vår organisations uppgift är att bidra till att stärka och utveckla socialdemokratin som politisk folkrörelse. Fundamentet för det är att få igång studieverksamheten i vårt partidistrikt, så att våra medlemmar och förtroendevalda får en möjlighet att utvecklas.

Mötesplan

9 april, 7 maj, 3 juni, 20 augusti, 10 september, 8 oktober, 19 november. 

Plats: Arbetarrörelsens hus, Norrby Tvärgata 3

Tid: 18.00 -20.20

3 juni förläggs mötet på Viskadalens kursgård

Verksamhetsplan

Socialdemokraterna i Västsverige – en samarbetsorganisation för sju socialdemokratiska partidistrikt, Bohuslän, Göteborg, Halland, Norra Älvsborg, Skaraborg, Värmland och Älvsborg Södra

Partidistrikten i Västsverige har inlett ett samarbete med Arbetarrörelsen Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen, för att utbilda våra förtroendevalda inom vår politik och våra organisationer. Formen för utbildningar sker genom internat och lokala mellanliggande träffar där deltagarna har hemuppgifter.

Samverkan med ABF Västra Götaland och de Socialdemokratiska partidistrikten i Bohuslän, Norra Älvsborg, Skaraborg och Älvsborg Södra

Socialdemokratiska partidistrikten som tillhör ABF-distriktet i Västra Götaland har inlett ett samarbete, för att utveckla våra medlemmar/förtroendevalda. Formen för utbildningar sker genom kortkurser som pågår i 1-2 dagar.

  Internat med  
Utbildning mellanliggande arbete Startdatum
Gruppledare 4 internat 17-jan
Studieorganisatör/Handledare   23-jan
Ung i politiken 2 internat 31-jan
Nya politiskt förtroendevalda   28-feb
Idébärande ledarskap 2 internat 28-jan
Facklig ledare 2 internat 25-apr
Kommunalråd 4 internat 28-aug
Medlemsutbildning steg 2   31-okt
Medlemsutbildning steg 3 2 internat  

 

Vår medlemsutbildning genomförs på tre olika nivåer i tre steg

Steg 1. Studiecirkel med ansvar från Arbetarekommun

Steg 2. Regional nivå med ansvar från Partidistriktet

Steg 3: Central nivå med ansvar från partistyrelsen

Sjuhäradslyftet” – medlemsutveckling

LO-distriktet i Västsverige, Viskadalens Folkhögskola och partidistriktet har under året samverkat om Sjuhäradslyftet som tillsammans anordnar föreläsningar för politiskt intresserade. Syftet är att få nyfikna människor intresserade av samhällsfrågor och att bli medlem i vårt parti. 

Studieutskott

Vårt studieutskott består av vår studieledare från vårt distrikt och Arbetarekommunerna.

Studieledare

Annette Malmberg 

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-03 10:12