Socialdemokraterna i Mark

Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på Möjligheternas Mark – men friheten ska gälla oss alla tillsammans. Den enes frihet får inte inskränks den andres.

Socialdemokratin vilar på ett antal viktiga värderingar – jämlikhet och jämställdhet, etnisk mångfald, rättvisa, solidaritet, ekologiskt ansvar och hållbar utveckling.

Vår politik i Mark tar sin utgångspunkt i handlingsprogrammet ”Möjligheternas Mark 2011-2014” som anger inriktning och vad vi vill åstadkomma under mandatperioden 2011 -2014. Programmet är fastställt av medlemmarna på Marks arbetarekommuns årsmöte och är arbetarekommunens uppdrag till de som är förtroendevalda i Marks kommun.

Livets alla delar hänger ihop. Jobb, kollektivtrafik, äldreomsorg, förskola, skola, ett rikt kulturliv och en aktiv fritid är alla lika viktiga delar i den helhet som skapar ”Möjligheternas Mark”.

 


Gå med i vår facebookgrupp och diskutera politik.

Senaste nytt

Visa alla nyheter