Gruppledare

Kommunfullmäktige

Gunnar Nilsson, Näsgatan 12, 511 56 Kinna

0320-14899, 070-5282200

E-post: 14899g.nilsson@telia.com

Samtliga förtroendevalda i kommunfullmäktige hittar du här

Kommunstyrelsen (samt kommunstyrelsens arbetsutskott och krisledningsnämnden)

 

Pelle Pellby, Brantalid 5, 511 56 Kinna

0320-10493, 070-5727009

pelle.pellby@telia.com

Samtliga förtroendevalda i kommunstyrelsen hittar du här

Barn- och utbildningsnämnden

Peter Landgren, Helsjön, 519 90 Horred 

0320-80177, 072-7304849

E-post: peter.landgren.helsjon@folkbildning.net

Samtliga förtroendevalda i nämnden hittar du här

Plan- och byggnadsnämnden

Björn Andersson, Hedbovägen 23 511 63 Skene
0320-47174, 070-6270961
E-post: b.andersson1@telia.com

Samtliga förtroendevalda i nämnden hittar du här

Kultur- och fritidsnämnden

Thord Harrysson, Backa Ringgata 2 511 63 Skene
0320-33469, 070-4823285
E-post: thord.harrysson@telia.com

Samtliga förtroendevalda i nämnden hittar du här

Miljönämnden

Berndt Ekholm, Rådmansg. 4, 511 62 Skene

0320-33219, 070 6415015

E-post: berndt.ekholm@telia.com

Samtliga förtroendevalda i nämnden hittar du här

Teknik- och servicenämnden

Bo Petersson, Blomsdal, 511 95 Öxabäck

0320-59060, 070-6559589

E-post: ortagard@spray.se

Samtliga förtroendevalda i nämnden hittar du här

Socialnämnden

Anita Lomander, Hajoms Skog Långelid 2, 511 97 Hajom

0320-42376, 070-3256752

E-post: anita.lomander@telia.com

Samtliga förtroendevalda i nämnden hittar du här

Nämnden för samrehab

Lisa Dahlberg, Fredensborgsgatan 1, 511 54 Kinna 

070-8747305

E-post: dahlberg.lisa@gmail.com

(Nämnden för samrehab är gemensam med Svenljunga kommun och Västra Götalandsregionen som också har representanter i nämnden för samrehab.)

Samtliga förtroendevalda i nämnden hittar du här

Valnämnden

Barbro Petersson, ordförande
Blomsdal, 511 95 Öxabäck
0320-590 60, 070-5758962
E-post: babs12@spray.se

Samtliga förtroendevalda i nämnden hittar du här

Överförmyndarnämnden

Emmy Johansson, Hällegatan 9 511 56 Kinna

0320-13448

Samtliga förtroendevalda i nämnden hittar du här 

MBAB, Marks Bostads Aktiebolag

Bror-Eric Johansson, Kummingatan 10, 511 41 Kinna

0320-135 73, 070 6597139

E-post: bror-eric@swipnet.se

Samtliga förtroendevalda i nämnden hittar du här
MFAB Marks Fastighets Aktiebolag

Göran Andersson, Andvägen 12, 511 92 Örby 

E-post: goran_anderss_83@hotmail.com

Samtliga förtroendevalda i nämnden hittar du här

MVAB, Marks Kraftvärme Aktiebolag

Rolf Wallerdal, Annebergsgatan 11, 511 63 Skene

0320-476 68, 070-347 66 88

E-post: rolf.wallerdal@bredband.net

Samtliga förtroendevalda i nämnden hittar du här 

Sidan uppdaterades senast: 2012-11-08 18:07