Socialdemokraterna i Europaparlamentet

Sedan 1995 är Sverige medlemstat i den Europeiska Unionen som är ett mellanstatligt samarbete som består av 28 medlemsländer som tillsammans har 492 miljoner medborgare.

Vart femte år hålls val till Europaparlamentet som, tillsammans med ministerrådet, är medbeslutande i de frågor som avgörs på EU-nivån. Det senaste valet hölls i maj 2014.

Av de totalt 751 ledamöterna från hela Europa har Sverige i dagsläget 20 ledamöter varav fem är socialdemokrater.

Dessa är: Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh.

Vart femte år hålls val till Europaparlamentet som, tillsammans med ministerrådet, är medbeslutande i de frågor som avgörs på EU-nivån. Det senaste valet hölls i maj 2014.

Av de totalt 751 ledamöterna från hela Europa har Sverige i dagsläget 20 ledamöter varav fem är socialdemokrater.

Dessa är: Marita Ulvskog, Olle Ludvigsson, Jytte Guteland, Jens Nilsson och Anna Hedh.

Länk till Socialdemokraterna i Europaparlamentet

Sidan uppdaterades senast: 2015-03-10 08:17