Insatser för kvinnofrid

Socialdemokraterna har slagit fast om fem konkreta insatser för kvinnofriden. Där svensk jämställdhetspolitiks viktigaste mål är att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Socialdemokraterna  vill utreda varför så få våldtäkter leder till åtal och fällande dom. Samt skärpa synen på sexualbrott.

 

Läs mer här.

Sidan uppdaterades senast: 2014-05-14 16:16