Jämställ Sverige

Vi socialdemokrater vill ha ett jämställt Sverige med trygga anställningar, rättvisa löner och en fungerande välfärd, inte fler skattesänkningar. Socialdemokraternas uppgift de kommande fyra åren är att minska klyftorna i Sverige.

Kvinnor förlorar minst 3,6 miljoner kronor på ett arbetsliv och inom vissa branscher mycket mer för att de har lägre lön än männen. Vi har en regering som inte har gjort något alls för ett jämställt samhälle. Tvärtom har de sett till att skillnaderna har ökat mellan kvinnor och män. Borgerlig politik har alltid missgynnat kvinnor och alltid gynnat högavlönade redan rika män. Vi socialdemokrater vill ändra på detta.

Alldeles för många jobb är korta och osäkra. Vikariat som staplas på varandra år efter år, sms- jobb, delade turer och påtvingade deltider skapar arbetsvillkor som är ohållbara för framtiden. Normen ska vara fasta jobb. Vi vill lagstifta så att man inte kan stapla visstidsanställningar på varandra. Vi Socialdemokrater vill införa rätt till heltid i välfärden, genom att lägga in heltid som norm i kollektivavtalen och lösa frågan om delade turer. Den offentliga sektorn ska gå före och visa att en jämställd arbetsmarknad är möjlig.

Att cirka 140 000 människor, främst kvinnor, har tvingats gå ned i arbetstid eller slutat jobba helt för att i stället vårda anhöriga är en broms för samhällets utveckling. Därför ställer vi krav på ökad bemanning inom äldreomsorgen.

Vi vill reservera en tredje månad för vardera föräldern i föräldraförsäkringen. Barn mår bra av att få en tidig och nära kontakt med båda sina föräldrar. Samtidigt lägger dagens ojämlika uttag av föräldraförsäkringen grunden för ett ojämlikt ansvar för barn och hushåll. Vi vill, som ett steg mot ett jämlikt uttag, reservera en tredje månad för vardera föräldern i föräldraförsäkringen. Vi vill också höja ersättningen under dessa reserverade månader.

Att sätta fart på jämställdhetsarbetet igen efter åtta års stiltje kräver krafttag. Rösta på socialdemokraterna 14 september.

Phia Andersson, riksdagsledamot
Petter Löberg, riksdagskandidat
Ann-Christin Ahlberg, riksdagsledamot
Mattias Josefsson, riksdagskandidat
Therése Björklund, riksdagskandidat
Socialdemokraterna södra Älvsborg

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-12 19:29