Jobben först

Sverige ska ha EUs lägsta arbetslöshet 2020. För att komma dit krävs socialdemokratisk politik. Åtta år av moderatledd politik har inte gett resultat. Ska Sverige hålla ihop måste fler jobba och klyftorna minska. Ett arbete innebär att man tillhör en grupp som ses dagligen. Det ger ett socialt sammanhang där man delar vardagen. Egen lön innebär frihet och möjligheter att leva ett innehållsrikt liv. Klyftan mellan dem som har ett jobb och de 400 000 som står utanför kan bara överbryggas av socialdemokratisk politik.

En aktiv näringspolitik är grunden för att vi ska lyckas. Samverkan mellan politiken, universitet och högskolor, näringslivet och facken är nödvändigt för att detta ska fungera. Forsknings- och uppfinningsframgångar ska bli nya framgångsrika företag. Många av dessa nya gröna jobb finns inom miljösektorn. Många delar av landet saknar idag rätt förutsättningar för att utvecklas. Här måste politiken in och visa vägen. När marknaden får bestämma nästan allt och det får den i det borgerligt politiken att få bestämma mer framöver.

Bygg fler bostäder. Staten måste driva på. Tusentals bostäder fattas idag och det kan bara lösas med politiska initiativ. Utbilda fler byggnadsarbetare och låt byggsektorn bli den drivkraft den många gånger visat sig vara.

Fler jobb i välfärden måste fram. Alla kommuner och regioner behöver anställa, utbilda och behålla en ny generation av välfärdsjobbare. Vi socialdemokrater satsar på ettåriga jobbplatser med utbildningsmöjligheter i sjukvården och äldrevården så att fler unga får chansen att komma in på arbetsmarknaden. Extratjänster i välfärden i stället för fas 3 ger också fler en möjlighet att komma tillbaka från längre perioder av arbetslöshet.

90-dagarsgarantin är också viktig för att alla unga ska känna att de inte glöms bort av samhället. Vi behöver varandra. Att i de senaste årens arbetslöshetsläge göra som moderatregeringen; sänka skatter och hoppas; håller inte. Det krävs politisk vilja Politisk vilja har vi socialdemokrater och vi redovisar tydligt våra förslag. Dags för socialdemokratisk politik på alla nivåer.

Phia Andersson, riksdagsledamot
Petter Löberg, riksdagskandidat
Ann-Christin Ahlberg, riksdagsledamot
Mattias Josefsson, riksdagskandidat
Therése Björklund, riksdagskandidat
Socialdemokraterna södra Älvsborg

Sidan uppdaterades senast: 2014-09-09 19:28