Att leda en idébärande organisation - internat 2

Plats: Bohusgården, Uddevalla

Sista anmälningsdag: 3 augusti

Anmälan: Gör Arbetarekommun till Älvsborg Södra Socialdemokratiska Partidistrikt

Tel: 033-23 66 40

E-post: info.alvsborgsodra@socialdemokraterna.se

Målgrupp: Handledare för kortkurser

Deltagaravgift: 2792

Utbildningen genomförs med två internat och mellanliggande arbete