100 000 färre jobb

Regeringens ensidiga fokus på sänkta skatter har inte fungerat. Sedan regeringen tillträdde har antalet arbetslösa blivit över 100 000 fler. Sysselsättningsgraden har minskat med två procentenheter, det motsvarar 100 000 färre jobb (SCB).

Vi investerar i 100 000 nya jobb, praktik och utbildningsplatser. Vad vill vi?

Vi vill förbättra möjligheterna för små och medelstora företag att växa genom att sänka skatten för de företag som anställer.

Vi vill införa en tillfällig nedsättning av arbetsgivaravgiften för de soloföretagare som gör sin första anställning.

Vi vill se ett riktat avdrag för alla som anställeren arbetslös ungdom och införa ett kraftfullt första-jobbet-avdrag för dem som anställer en långtidsarbetslös ungdom.

Vi föreslår en omfattande modernisering av infrastruktur, bostäder och energisystem. Ett utbyggt ROT-program bedöms skapa 15 000 fler jobb, så länge jobbkrisen kräver det. Vi vill avsätta medel för att rusta upp befintliga bostadsbestånd i miljonprogramsområdena.

Vi ska göra det möjligt att vidareutbilda sig – som ung, som anställd, som företagare eller under perioder då man står mellan två jobb. Vi vill öka antalet platser på Komvux, Yrkesvuxplatser, yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning och antalet platser på högskolan.

Cirka 100 000 jobb, praktik och utbildningsplatser.

• 6 miljarder kronor i sänkt arbetsgivaravgift för småföretag.

• Vi vill ha ett utbyggt ROT-avdrag och bygga klimatsmarta bostäder.

• Vi vill rusta upp och energieffektivisera miljonprogramsområdena och välfärdens byggnader. Vårt mål är att bostadsbyggandet 2016 ska uppgå till 40 000 bostäder om året varav en majoritet hyresrätter. För att nå målet är vår ambition att nyproduktionen av hyresrätter mer än fördubblas under nästa mandatperiod med hjälp av den ekonomiska utvecklingen samt insatser från kommunerna.

• Vi vill öka resurserna till forskning och göra en särskild satsning på besöksnäringen. Genom en ökad satsning på kommersialisering kan forskningen resultera i fler nya produkter, exportmöjligheter och arbetstillfällen.

• Vi vill förbättra möjligheterna för de kreativa näringarna, IT, design och kultur att växa.

• Vi vill investera i grön omställning och växande framtidsbranscher.

• Vi vill återinföra ett klimatinvesteringsprogram. Vi vill uppmuntra utvecklingen av en teknik- och miljödriven tillväxt med nya affärsmöjligheter för svenskt näringsliv.

• Över en treårsperiod vill vi stärka energieffektiviseringen, energiforskning och kommersialisering med över 1 miljard kronor.

• Vi investerar 1,2 miljarder kronor i investeringsstöd till hyresrätter under åren 2010-2012.

För mer information läs under Rödgrön budget.