Tillskott till kommunerna

 

I den rödgröna budgetmotionen finns ett förslag om 12 miljarder kronor i ökade resurser till kommunsektorn, sammantaget över två år (2011 samt 2012).

 

Av dessa 12 miljarder kronor är 9 miljarder kronor breda satsningar, och 3 miljarder kronor olika former av riktade satsningar.

 

I denna PM listas vad de 9 miljarder kronorna i breda satsningar innebär för respektive kommun och landsting.

 

 

Bilaga:

 

  1. Nedbrytning av brett resurstillskott på 9 miljarder 2011-2012 till landstingen

  2. Nedbrytning av brett resurstillskott på 9 miljarder 2011-2012 till kommunerna

Bilaga 1.

Landsting/regioner

tillskott 2011+2012

 

(miljoner kronor)

03 Uppsala län

96

  

 

Bilaga 2.

(miljoner kronor)

Tillskott 2011+2012

 

 

0305 Håbo

13

0319 Älvkarleby

6

0330 Knivsta

10

0331 Heby

9

0360 Tierp

14

0380 Uppsala

131

0381 Enköping

27

0382 Östhammar

14

 

 

SUMMA

224