Den rikaste procenten har fått 25 gånger mer

Vad vill vi?

 

Rättvis välfärd före stora skattesänkningar!

Den svenska välfärden – skolan, barnbidragen, biblioteken, vägarna, och mycket mer –  handlar om att vi tar ett gemensamt ansvar för varandra, våra barn och vår framtid. Det skapar trygghet och är grunden för den svenska modellen. Vi socialdemokrater tycker att vi ska betala för denna trygghet gemensamt. Det gör vi genom vårt gemensamma skattesystem. Var och en efter egen förmåga.

I socialdemokraternas samhälle finansieras välfärden solidariskt genom att skatt betalas efter förmåga och välfärd fördelas efter behov. Alla har rätt till samma välfärd - oavsett inkomst. Vi vill inte ha det samhälle högern förespråkar, där var och en ska betala sin sjukvård och omsorg med privata försäkringar. Där får den som har störst plånbok första och bästa vården. Vi vill att alla ska ha tillgång till välfärden – oavsett plånbokens tjocklek.

Skattesystemet och välfärden är två sidor av samma mynt: Välfärden ska finansieras med skatter och skatterna är viktiga för att det möjliggör en god välfärd. Våra skatter behövs för att betala vår välfärd. Vi socialdemokrater anser att skatter ska betalas efter förmåga. Skattesystemet bidrar tillsammans med välfärd och socialförsäkringar till att skapa en rättvis fördelning av samhällets resurser.

 

Vi föreslår därför:

-         Rättvisare inkomstskatt - Vi höjer skatten för dem som tjänar mer än 40 000 kronor i månaden. För dig som tjänar mindre än 40 000 genomför vi en trygghetsväxling som gör att kostnaden för medlemskap i a-kassan sänks till cirka 80 kronor.

-         Oförändrad fastighetsskatt för vanliga hus - Vi vill göra fastighetsskatten rättvisare. Hus som kostar under cirka 6 miljoner kronor får ingen ändring av avgiften. Dessutom kommer vi successivt att ta bort uppskovsskatten. Läs mer om fastighetsskatten här.

 

Läs mer: Rödgrön budgetmotion.