Hög arbetslöshet bland unga – ingen synvilla

I dag möter allt fler unga stängda dörrar - på väg in på arbetsmarknaden, till första bostaden eller utbildning.

 

Vi Socialdemokrater vill investera i Sveriges unga. Ungdomar ska få stöd för att lättare hitta de utbildningar som ger störst chans till jobb. Vi föreslår ett brett ungdomslyft för att med jobb och utbildning idag rusta de unga för morgondagens arbetsmarknad. Vi vill rusta upp studievägledning och karriärrådgivning i gymnasiet och på högskolan. Vi vill investera i lärlingsplatser och i traineeplatser i välfärden. Vi vill ta bort arbetsgivaravgiften för arbetsgivare som anställer en arbetslös ungdom och införa ett första-jobbetavdrag för dem som anställer långtidsarbetslösa ungdomar.  Av de 100 000 nya jobb-, praktik och utbildningsmöjligheter som vi föreslår riktar vi 26 000 platser till unga.

 

Vi vill sänka skatten för de företag som anställer unga arbetslösa. Utbildning, arbete och bostad hör ihop. Bristen på bostäder ska inte utgöra ett hinder. Därför vill vi mer än fördubbla bostadsbyggandet, särskilt hyresrätter som unga har råd att bo i

 

-         100 000 fler jobb, praktik och utbildningsplatser, varav 40 000 nya utbildningsplatser med bl.a. utbyggd högskola och arbetsmarknadsutbildning.

-         Avskaffad nedsättning av arbetsgivaravgifter unga; tio miljarder kronor.

-         Vi vill rusta upp studievägledning och karriärrådgivning i gymnasiet och på högskolan.

-         Vi vill investera i lärlingsplatser och i traineeplatser i välfärden.

-         Vi vill ta bort arbetsgivaravgiften för arbetsgivare som anställer en arbetslös ungdom och införa ett första-jobbetavdrag för dem som anställer långtidsarbetslösa ungdomar. Av de 100 000 nya jobb-, praktik och utbildningsmöjligheter riktar vi 26 000 platser till unga.

 
Sidan uppdaterades senast: 2010-07-13 15:22