Nej till civilflyg på Ärna med rödgrön regering

En civil flygplats på Ärna är uppenbart inte en långsiktigt hållbar investering. För att undvika ohanterliga klimatförändringar måste flygandet minska, inte öka. Det skriver riksdagsledamöterna Agneta Gille (S), Helena Leander (MP) och Jacob Johnson (V) på UNT debatt.

Klimathotet vi står inför kräver ett nytt sätt att tänka. Vi kan inte lösa problemet med samma tänkande som skapat det. Det tänkande där ekonomisk lönsamhet setts frikopplat från den naturresursbas och de ekosystemtjänster som ekonomin vilar på håller inte längre.

När samhället står inför en långlivad investering, inte minst på infrastrukturområdet, måste perspektivet också vara långsiktigt. Det räcker inte med gynnsamma kvartalsrapporter de närmaste åren. Om pengarna är privata eller offentliga spelar är inte avgörande. Visst ska privata entreprenörer kunna ta risker som vore ansvarslösa om det var skattepengar som riskerades, men det hindrar inte att samhället bör sätta upp tydliga spelregler som uppmuntrar långsiktigt ansvarstagande framför kortsiktighet.

En civil flygplats på Ärna är uppenbart inte en långsiktigt hållbar investering. För att undvika ohanterliga klimatförändringar måste flygandet minska, inte öka.

Även om utvecklingen av flygmotorer går framåt kommer man inte ifrån det grundläggande fysikaliska faktum att det går åt betydligt mycket mer energi för att få ett flygplan att flyga jämfört med att få ett tåg att rulla.

En övergång till biodrivmedel skulle kräva enorma odlingsarealer och att släpa på tunga batterier för eldrift är knappast att tänka på. Om vi ändå vet att flygandet måste minska - och det redan nu - är det ansvarslöst att släppa fram en stor investering i ökad flygkapacitet. Inte minst vid Uppsala med sin närhet till Arlanda. Behovet av smarta investeringar - i järnvägar, energiinvesteringar och förnybar energi - är skriande. Det är där pengarna behövs - inte i nya flygplatser.

Om länsstyrelsen beslutar att ge tillstånd för civilflyg på Ärna kommer frågan att överklagas till regeringen. Vi vill därför redan nu ge ett tydligt besked att en rödgrön regering kommer att säga nej till nytt civilflyg på Ärna.
Det finns så mycket annat att säga ja till - för klimatet och framtiden.

Agneta Gille (S)
Jacob Johnson (V)
Helena Leander (MP)
riksdagsledamöter för Uppsala län
100219
UNT 17/2 2010

Sidan uppdaterades senast: 2010-02-22 21:06