Talar Per Bill sanning om regeringens aktivitetsförbud?

I förra veckan genomfördes en debatt mellan Per Bill och Agneta Gille kring ungdomsarbetslösheten. Per Bill påstod då felaktigt att det var den förra S-regeringen som införde aktivitetsförbudet för arbetslösa ungdomar. Antingen ljuger Per Bill medvetet eller så har han dåligt minne. Bifogat finns ett pressmeddelande från Roger Lamell kring detta. Läs mer i pressmeddelandet, där Roger bland annat ställer följande fråga.

 

-          Sverige har en ungdomsarbetslöshet bland Europas högsta. Just nu går 207 000 unga och bara väntar på att få jobb. Väldigt många av dem är välutbildade. Andra saknar fullständiga betyg från gymnasiet. Samtidigt ropar företag efter personal med rätt kompetens och stora pensionsavgångar väntar. Vi accepterar inte detta slöseri! Det säger Roger Lamell, Riksdagskandidat för Socialdemokraterna i Uppsala län.

-          Regeringens tre månader långa aktivitetsförbud för arbetslösa unga ska tas bort. Per Bill (M) sa i en debatt om ungdomsarbetslösheten mot Agneta Gille (S) i TV 4 att den förra socialdemokratiska regeringen införde detta. Varför säger Bill så? Ljuger han eller kan han inte sin egen arbetsmarknadspolitik?

 

Texten nedan är från regeringens hemsida:

 

Jobb- och utvecklingsgaranti
Inom ramen för regeringens jobbpaket föreslås att en jobb- och utvecklingsgaranti för långtidsarbetslösa införs den 2 juli 2007 och ersätter den nuvarande aktivitetsgarantin, vilken brister i både kvalitet och effektivitet.

Det var den nu avhoppade arbetsmarknadsministern Sven-Otto Littorins förslag.

Rivstart för jobb åt unga (rödgrönt ungdomskontrakt)

Vi kan inte vänta med att ta krafttag kring ungdomsarbetslösheten. Vi föreslår:

-          Avskaffa aktivitetsförbudet
Aktivitet ska gälla från första dagen i arbetslöshet. Vi avskaffar aktivitetsförbudet.

-          Billigare att anställa arbetslösa ungdomar
Vi inför ett Ungdomsavdrag som ger jobb åt unga. Vi tar bort arbetsgivaravgiften för den som anställer en arbetslös och den som erbjuder en praktik- eller traineeplats får motsvarande avdrag.

-          Fler utbildnings- och praktikplatser
Vi vill skapa 100 000 fler jobb- och utbildningsplatser, varav 20 000 utbildningsplatser riktas mot unga. Det innebär fler platser i komvux, folkhögskola, modern yrkesutbildning och i högskolan.

-          Generationsväxling
Många 40-talister kommer att gå i pension de närmaste åren. Unga behöver skolas in i viktiga jobb i bland annat stat, kommuner och landsting för att bära upp framtidens välfärd. Vi inrättar därför 1 200 traineeplatser 2011 och 3 000 utbildningsvikariat för generationsväxling 2012.

-          Bättre studie- och yrkesvägledning
Vi lovar att förbättra och bygga ut studie- och yrkesvägledningen, såväl i gymnasiet som på högskolan. Vi satsar 200 miljoner kronor per år från läsåret 2011/2012.

-          Högre kvalitet i högskolan
Vi lovar höja kvaliteten i högskolan. Studenter ska få fler lärarledda timmar, föreläsningar, seminarier och uppsatshandledning. Vi vill satsa 400 miljoner per år från läsåret 2011/2012.

-          Ungdomslyft
En långtidsarbetslös ung person med ofullständig gymnasieutbildning ska ges möjlighet att komplettera sin utbildning utan att ta studielån. Utbildningen ska vara individuellt anpassad och kan ske på Komvux eller Folkhögskola.

-          Mer resurser och bättre kvalitet i skolan
Vi sätter eleven i centrum. Vi vill genom ökade resurser öka lärartätheten i förskolan, skolan och skolbarnomsorgen. Detta behövs för att öka elevers kunskaper och förutsättningar för lärande, och för att alla ska kunna nå kunskapsmålen.

-          Ansvar för kommande generationer
Vi ska ta Sverige tillbaka till överskott. Starka offentliga finanser är en fråga om rättvisa mot dagens unga – framtida generationer ska inte betala dagens skulder. Genom överskott i goda tider förhindras nedskärningar i sämre tider, då välfärden behövs som mest. Vi kommer inte att låna till skattesänkningar.

Ytterligare upplysningar

 

Roger Lamell                        070-369 98 16

Bertil Kinnunen                      070-763 40 71

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-08-16 17:20