Stora satsningar på jobb och bättre välfärd

 

 

Rödgrön budget presenterad:

Fler jobb, grön omställning och mindre klyftor för hela Sverige

 

Thomas Bodström (S) presenterade budgetmotionen i Uppsala, tillsammans med Per Bolund (MP) och Alice Åström (V). Bifogat finns hela budgetmotionen samt en nedbrytning kring vad det innebär för vårt län och länets kommuner.

 

Fem saker om budgeten

1 – 100 000 fler jobb, praktik och utbildningsplatser = färre flaskhalsar: vilket dämpar inflationstendenser och motarbetar räntehöjningar

2 – Tydlig finansiering: t.ex. koldioxidsskatt

3 – 9 av 10 tjänar på helheten i våra förslag (även om enskilda förslag kan

ge olika effekter)

4 – Tydliga vinnare med vår politik är t.ex. pensionärer och småföretagare

5 – Välfärden går före nya skattesänkningar i vår budget

 

Satsning på jobb och utbildning – 2 000 platser i Uppsala län

I motioner ingår stora, omfattande och viktiga satsningar på jobb och utbildning. Satsningar som är viktiga för att vi ska stå starkt rustade när konjunkturen vänder och för att människor ska ha en chans att utbilda sig så man kan söka sig till de nya jobb som växer fram när det vänder.

 

Det ingår bland annat satsningar på praktikplatser, Yrkeshögskola, ett kunskapslyft och ungdomslyft, arbetsmarknadsutbildningar och fler platser på universitet och högskolor. I landet innebär det sammanlagt ca 44 000 platser fler än vad regeringen föreslår och i Uppsala län närmare 2 000. I bifogat dokument kan ni se fördelningen.

 

Satsning på välfärden

I motionen föreslås 12 miljarder extra, utöver det som den moderatledda regeringen har i sin budget, till kommuner och landsting. 9 miljarder fördelas generellt och 3 miljarder är riktade pengar till särskilda satsningar. En rödgrön valseger i höst skulle innebära 320 nya miljoner till Uppsala län under 2011 och 2012, där 96 miljoner kommer landstinget till del och resten går till kommunerna.

 

Välbehövliga tillskott för att kunna säkerställa en hög kvalitet i välfärden.

 

Landstinget i Uppsala län

96 miljoner

Håbo

13 miljoner

Älvkarleby

6 miljoner

Knivsta

10 miljoner

Heby

9 miljoner

Tierp

14 miljoner

Uppsala

131 miljoner

Enköping

27 miljoner

Östhammar

14 miljoner

 

 

Sidan uppdaterades senast: 2010-05-03 23:57