Vi sätter jobben först

Europavalet äger rum den 7 juni. Då har du möjlighet att säga ditt. Du kan rösta i förtid från 20 maj. 

Sverige har gått in i en jobbkris. Oron växer bland familjer och företag. Arbetslösheten stiger nu dubbelt så fort i Sverige som i övriga EU och de offentliga finanserna tar stryk. Nu behövs en politik för framtidstro.

Vi är övertygade om att ökade orättvisor inte löser vår tids problem. Tvärtom skapar de oro och håller tillbaka människor och utveckling. Jobbkrisen i Sverige och resten av Europa måste mötas med aktiva investeringar - för nya jobb, för trygga jobb och för gröna jobb. Så vänder vi kris till framtidstro.

En socialdemokratisk röst i Europavalet den 7 juni är en röst för:

Nya jobb genom investeringar i utbildning och infrastruktur. Vi vill fasa ut EU:s jordbruksstöd och investera istället i gemensam forskning och utbildning.

Trygga jobb genom investeringar för bättre arbetsvillkor. Vi tar tydlig ställning för den svenska modellen - för kollektivavtal och lagstadgad rätt till fackliga stridsåtgärder över gränserna.

Gröna jobb genom investeringar i klimatsmart teknik och förnybar energi. Vi vill investera i modern miljöforskning och klimatsmart teknik, tex kraftigt utbyggd vindkraft i Europa.

Kandidater
30 socialdemokrater att välja mellan. Läs mer om våra kandidater.

5 socialdemokratiska kandidater från mellansverige. Bekanta dig med våra kandidater från mellansverige.

Sidan uppdaterades senast: 2008-09-10 09:44