Stor skillnad i synen på fackliga rättigheter och den svenska modellen mellan S och M

Socialdemokraternas toppkandidat till Europaparlamentsvalet, Marita Ulvskog, besökte Uppsala

Onsdagen den 13 maj medverkade Socialdemokraternas toppkandidat till Europaparlamentsvalet, Marita Ulvskog, i ett öppet möte om EU-valet. Ett tjugotal deltagare diskuterade frågor som rörde alltifrån EU:s jordbrukspolitik till hur Socialdemokraterna i EU-parlamentet kommer att agera för att förhindra lönedumpning och urholkning av svenska kollektivavtal.

Ulvskog berättade bland annat att den socialdemokratiska parlamentsgruppen har enats om att inte godkänna en enda ordförandekandidat till den nya kommissionen som inte tar tydlig ställning för rätten till kollektivavtal. Man vill också driva på för en förändring av det så kallade utstationeringsdirektivet som bestämmer vilka regler som ska gälla när till exempel ett företag från ett annat EU-land arbetar i Sverige. Som lagstiftningen ser ut nu öppnar den upp för diskriminering av utländska arbetstagare och lönedumpning. För att garantera den svenska modellen och att svenska löner och villkor ska gälla på svensk arbetsmarknad måste därför utstationeringsdirektivet ändras.

På frågan om det finns någon skillnad mellan Socialdemokraternas och Moderaternas syn på fackliga rättigheter och den svenska modellen svarade Ulvskog tydligt:

- Ja! Moderaterna har flera gånger deklarerat att de inte tänker arbeta för en förändring av EU:s utstationeringsdirektiv. Därmed accepterar man också att arbetstagare ställs mot arbetstagare i konkurrens om sämre löner och arbetsvillkor.

Sidan uppdaterades senast: 2009-05-15 10:29