Kyrkovalet 2009

Socialdemokraterna i Svenska kyrkan
Kyrkovalet söndagen den 20 september 2009 närmar sig. Du behövs som väljare, kandidat, informatör eller organisatör.


 Till socialdemokraterna i Svenska kyrkan

 Till vårt stiftsprogram 2010-2013



Våra idéer

En öppen folkkyrka
Nästan 7 miljoner svenskar är med och bidrar solidariskt till Svenska kyrkans verksamhet. Tack vare det får alla vi som bor i Sverige tillgång till de enorma kulturvärden som kyrkan förvaltar. Att behålla Svenska kyrkan som en del av allemansrätten, är ett viktigt skäl för oss socialdemokrater att engagera oss i kyrkopolitiken.
 
Generell välfärd
Svenska kyrkans församlingar bidrar till den generella välfärden i vårt land. Med sin rikstäckande verksamhet, öppen för alla, erbjuder kyrkan trygghet och gemenskap. Som samlingsplats i både glädje och sorg är kyrkan oersättlig. Var vi än kommer i Sverige, finns det ett rum som rymmer många människor och som kan skänka ro.

På människans sida
Vi socialdemokrater vill vara med och utveckla Svenska kyrkan som motvikt till ytlighet, kommersialism och egoism. Vi kämpar också för att folkkyrkan alltid ska våga stå på de utsattas och underpriviligerades sida. Alla regeringar - oavsett om de leds av (s) eller (m) kan behöve påminnas om alla människors lika värde, rätt och ansvar.

Mitt i verkligheten
Svenska kyrkan är och ska fortsätta att vara en självklar partner i samhällsbygget, som i vår tid berikas av en mångfald av kulturer och religioner. Svenska kyrkan i utlandet har som sitt mål "att vara en mötesplats, en rastplats och en växtplats, öppen för alla". Det tycker vi socialdemokrater är en fin bild av hur kyrkan ska fungera även här hemma!

Sidan uppdaterades senast: 2008-09-10 09:44