Marta Axner är toppkandidat till kyrkomötet

Marta Axner är en 32-årig Uppsalatjej som är toppkandidat i Kyrkovalet. Vi har intervjuat henne.

Vem är du?
Jag är förtroendevald på lokal nivå i Uppsala Domkyrkoförsamling och på nationell nivå, och kandiderar nu som förstanamn till kyrkomötet för socialdemokraterna i Uppsala stift. Jag är uppvuxen i Västerås men bor sedan 10 år i Uppsala där jag började läsa till präst, och efter att jag blev klar fortsatte på universitetet som doktorand i religionssociologi. Jag är 32 år gammal och det här blir min tredje mandatperiod som kyrkopolitiker.

Varför ska man rösta i kyrkovalet?
För att Svenska kyrkan spelar roll, och för att det spelar roll vilka värderingar som präglar beslutsfattarna i Svenska kyrkan. De ideologiska och teologiska skillnaderna blir tydligast på nationell nivå, där stora frågor avgörs och där blir värderingsfrågorna uppenbara. På lokal nivå präglas beslutsfattandet mer av pragmatism och samförstånd, men när de ekonomiska ramarna minskar och prioriteringar krävs, spelar det roll också där vilka värderingar de förtroendevalda har och vad du vill satsa på.

Varför ska man rösta på socialdemokraterna i kyrkovalet?
För att vi är en grupp som är tydliga med våra värderingar. Frihet, jämlikhet, solidaritet och hållbarhet präglar oss och våra beslut - man vet vad vi står för. Många andra grupper vill framstå som politiskt obundna, men vi är tydliga med att vi är bundna av tydliga värderingar. Dessutom är ju många av våra förtroendevalda också erfarna beslutsfattare och förtroendevalda på andra håll i samhället och organisationer och tar med sig mycket kunksaper och erfarenheter in i kyrkopolitiken och till kyrkans utmaningar.

För den som själv är medlem eller känner tillhörighet till arbetarrörelsen är det ju också ett sätt att ge stöd till kamraterna som ställer upp och arbetar med "vardagsslitet" i kyrkan som kanske inte alltid syns så mycket.

Vilken är den viktigaste frågan?
Den viktigaste frågan är att Svenska kyrkan fortsätter att vara en öppen, demokratisk och tillgänglig kyrka som möter människor även när de ekonomiska realiteterna förändras. Vi vill satsa på en hög kvalitet i de vanliga mötena med människor, vid dop, vigslar och begravningar, i barn och ungdomsverksamheten och i den diakonala (sociala) verksamheten.

Kyrkan kommer inte stå opåverkad av de bistrare ekonomiska tiderna, men frågan är hur de resurser man har förvaltas på bästa sätt. Då vill vi att kyrkan ska fortsätta präglas av öppenhet, att alla är välkomna oavsett bakgrund, att kyrkan ska vara en tydlig röst på de svagas sida och en plats där människor kan möta både varandra och Gud.

Vilken är din hjärtefråga?
Jag har många hjärtefrågor! Men en är väl just öppenheten, hur man hittar verksamheter och uttryckssätt både lokalt och i kyrkan som helhet som ger möjlighet för nya grupper att hitta till kyrkan och bli berörda av budskapet om Guds kärlek. Att det är något som gäller alla människor, inte bara de som "kan språket" eller känner sig hemma med kyrkans former.

Hur är det att vara ung i kyrkopolitiken?
Oftast väldigt roligt - om inte annat för att man får känna sig ung så länge! Skämt åsido, vi står inför en stor utmaning när medelåldern bland de förtroendevalda är hög, vi kommer att behöva många nya krafter de kommande åren. Vi behöver hitta former som gör det lätt att komma in och lätt att känna att det är möjligt att påverka. Själv har jag tyckt att jag oftast har bemötts med respekt, men visst kan det vara irriterande ibland att uppfattas som "ung" i första hand - det finns ju många andra erfarenheter, åsikter och kunskaper jag har som inte direkt beror på min ålder. Men det tycker jag inte händer lika ofta längre, jag vet inte om det beror på att jag faktiskt blir äldre eller på att jag varit med ett tag nu och inte är så ny i sammanhangen.

Vi önskar Marta Axner och alla andra socialdemokrater lycka till i Kyrkovalet på söndag!

Sidan uppdaterades senast: 2009-09-14 08:04