Barnkonventionen 20 år

Idag fredagen den 20 november fyller FN:s barnkonvention 20 år. Sverige var ett av de första länder som undertecknade barnkonversionen. Konventionen innebär bland annat att barnens bästa ska beaktas vid alla beslut och att barn har rätt att säga sin mening vid beslut som rör dem. Enligt landstingets policy ska barns bästa tillvaratas och redovisas i beslutsprocessen, vilket inte sker idag. Det finns heller inga bra metoder för att lyssna på barns synpunkter i beslut som berör dem. Vi rödgröna partier kommer därför under våren presentera förslag som förbättrar barn och ungdomars inflytande inom landstinget.  Om vi i framtiden vill ha en fungerade demokrati måste de demokratiska värdena spridas vidare till våra barn.  

 

Från småbarnsåren på barnavårdscentralerna till ungdomstiden på ungdomsmottagningarna har landstinget ett ansvar för att ge barn och ungdomar ett bra liv. Nu pågår arbetet för att skapa ett kunskapscentrum för barn och ungdomar. Målet är att samla kunskap om barn och ungdomar på ett ställe. Vi tror att detta kan bidra till att ge bättre vård. Ett område där landstinget måste förbättra sig är att erbjuda tidig hjälp till barn och ungdomar som mår psykiskt dåligt. Genom att uppmärksamma problem tidigt kan framtida ohälsa undvikas.  Samarbete med länets kommuner är avgörande för att arbetet ska bli framgångsrikt.

 

Frågan om barnfattigdom har uppmärksammats mer de senaste åren. Den borgerliga regeringens politik missgynnar barn eftersom föräldrar som är arbetslösa eller sjukskrivna fått sänkt ersättning. Denna fråga kan bara lösas genom att rösta bort den moderatstyrda regeringen men det finns även saker vi kan göra här i landstinget. Efter valet 2006 införde de borgerliga partierna patientavgifter för barn, vilket vi rödgröna starkt kritiserade. Delvis har nu vår kritik vunnit gehör då avgifterna för primärvård avskaffades i somras. Men konsekvensen blir att det nu är det de svårt sjuka barnen med behov av sjukhusvård som betalar avgift medan snuviga barn som besöker primärvården slipper. Vi anser att barnavgifterna inom hela vården är orättvisa och ska avskaffas.

 

Den rödgröna oppositionen

Börje Wennberg (S)

Johan Edstav (MP)

Sören Bergqvist (V)

Marlene Burwick (S)

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-20 11:28