Ett år kvar till valet

- tre år med borgerligt styre. Idag den 15/9 presenterade de rödgröna landstingsråden en rapport om hur landstinget har styrts av den borgerliga majoriteten.

Hur har borgarna lyckats leva upp till sina vallöften och till sina tre övergripande ledord tillgänglighet, kvalitet och kostnadseffektivitet? Rapporten visar att de inte har lyckats åstadkomma några förbättringar, snarare sämre resultat, ökad oror och bristande förtroende.

Tillgängligheten har inte ökat med undantag för telefontillgängligheten till primärvården. Det finns heller inga tecken på att vårdkvaliten ökat, varken vad gäller patientbemötande eller bättre hälsa. Snarare finns oroande tecken på att tidiga insatser och det hälsofrämjande arbetet har kommit i kläm. Kostnadsökningstakten är hög, ekonomin är långt ifrån i balans och åtgärderna otillräckliga.

Läs hela rapporten här>>

Sidan uppdaterades senast: 2009-09-15 15:59