Hotet mot Ackis!

I en debattartikel i UNT den 11 november 2009 skriver riksdagsledamot Thomas Östros och landstingsråd Börje Wennberg följande:

I Uppsala har vi mycket att vara stolta över. Inte minst gäller detta Akademiska sjukhuset.

I måndags hade vi förmånen att besöka sjukhuset, och få en redogörelse om arbetet som bedrivs inom denna imponerande kunskapsorganisation. Akademiska sjukhuset är ett av de främsta universitets- och forskningssjukhusen, och har en mycket stor betydelse för länets innevånare, sjukvårdsregionen, kommunerna, Uppsala universitet och regionens näringsliv. För oss alla som bor i Uppsala län betyder närheten till Akademiska att vi idag har tillgång till de senaste och bästa metoderna och behandlingarna.

Det är för oss socialdemokrater en självklarhet att i alla lägen arbeta för att Akademiska sjukhuset ska ha de bästa förutsättningarna att ge en god sjukvård för innevånarna i länet. I över 300 år har sjukhuset varit en trygghet för uppsalaborna och patienter med mycket svåra sjukdomar från hela vår sjukvårdsregion. För vissa behandlingar, t.ex. avancerad brännskadevård, har Akademiska sjukhuset ansvaret för hela Sveriges befolkning.

I början av 80-talet överläts sjukhuset från staten till Landstinget i Uppsala län, med uppdrag att tillsammans med landets övriga universitetssjukhus ge högspecialiserad sjukvård, bedriva avancerad forskning och utbilda läkare och annan sjukvårdspersonal. Samtidigt delades landet in i sjukvårdsregioner, där Akademiska tillsammans med Universitetssjukhuset i Örebro fick ansvaret för Gävleborg, Dalarna, Västmanland, Södermanland, Värmland samt de egna landstingen.

Uppsala universitet bedriver idag en högklassig utbildning av läkare samt medicinsk forskning. För att kvaliteten i denna utbildning och forskning ska vara hög krävs ett nära samarbete med Akademiska sjukhuset. Ett regionsjukhus med högspecialiserad vård är å andra sidan beroende av ett universitet med högklassig utbildning och forskning. Universitetet och Akademiska sjukhuset står i stark beroendeställning till varandra. Universitetssjukhuset är en avgörande förutsättning, och då framförallt den högspecialiserade vården, för flertalet företag inom läkemedel, biotech och medicinsk teknik i Uppsala. Till detta kan läggas att Akademiska sjukhuset är ett av ”länets största exportföretag”.

Det är också viktigt att se Akademiska sjukhusets betydelse som tillväxtmotor för hela länets utveckling och därför är det goda samspelet mellan Akademiska sjukhuset, Universitetet och näringslivet av avgörande betydelse.

För att upprätthålla den goda kvaliteten i specialistvård, utbildning och forskning, krävs ett tillräckligt stort patientunderlag. Nu är den högspecialiserade vården hotad och därmed också på sikt läkarutbildningen och forskningen. En upphandling av den högspecialiserade vården för patienter från Södermanland och Västmanland sker under hösten. Avtalet går ut under nästa år. Värdet av denna upphandling är drygt 500 miljoner kronor. Om Akademiska sjukhuset skulle förlora upphandlingen blir den direkta följden personalminskning med runt 1000 tjänster. I förlängningen kan effekterna bli långt värre. Detta får inte ske! Vi måste sluta att se sjukvården som vilken handelsvara som helst, särskilt den högspecialiserade vården. Om två landsting beslutar sig för att bryta ett nära, långvarigt och tryggt samarbete för att vinna lite pengar, får det stora konsekvenser för alla innevånare i övriga län. Det är djupt oroande att på direkt fråga rörande detta höra Erik Weiman(M) säga: ”Vi har all anledning att bejaka utvecklingen eftersom den säkrar Akademiskas roll som en del i ett framstående kluster….”

 Vi socialdemokrater vill fortsätta att utveckla Akademiska som ett sjukhus i världsklass. Det kräver ett gott samarbete med Uppsala universitet och näringslivet. Det förutsätter också ett framtida nära samarbete mellan landstingen i Uppsala-Örebro-regionen. Om vi lyckas med det tryggas tillgången på tillräckligt stort patientunderlag, som är grunden för både forskningen, utbildningen och den högspecialiserade vården. Dessutom kan Akademiska sjukhuset fortsätta att vara en avgörande tillväxtmotor för Uppsala och hela vår region.

Akademiska sjukhusets betydelse för Uppsalas utveckling och tillväxt kan och får inte underskattas!

 

Thomas Östros, riksdagsledamot (S)

Börje Wennberg, landstingsråd (S)

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-12 10:18