Lasaretten i Enköping och smygnedläggningar inom primärvården

Pressmeddelande

2009-09-28

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Landstinget kan inte gå med på att lägga ut Enköpings lasarett på en så kallad intraprenad. Ingen vet vad det innebär och i beslutsunderlaget finns ingen vägledning om vad denna styrform kommer att innebära. I bästa fall är det en lek med ord, och det vore att lura enköpingsborna. Men det kan även innebära att Lasarettet i Enköping isoleras och att det flöde av patienter från Uppsala och Norduppland, som är en förutsättning för lasarettets existens i föreslagen form, uteblir. Vi anser också att ärendet har hanterats helt oacceptabelt ur demokratisynpunkt då frågan om intraprenad dök upp först i förra veckan och handlingarna skickades ut i fredags. Chanserna för framförallt fritidspolitikerna i landstingsstyrelsen att läsa in och processa frågan har varit obefintlig. Lokalisering och uppdrag gällande primärvårdsjour finns inte heller definierat i beslutsförslaget och måste tydliggöras. Vi kommer därför att yrka återremiss på hela ärendet.

På landstingsstyrelsen bord idag finns även ärendet om smygnedläggning av Fålhagens och Luthagens vårdcentraler samt privatiseringar av vårdcentralerna i Skutskär, Bålsta Nyby och Öregrund.

Vi i oppositionen anser att det är befogat att slå samman vårdcentralerna i Knutby och Länna. Vi anser också att ett tidigare förslag från primärvården att organisera Öregrund vårdcentral som en filial till Östhammars vårdcentral vore klokt. I övrigt avvisar vi bestämt de borgerliga förslagen till nedläggningar och privatiseringar.

Yrkande Enköpings lasarett

Yrkande Primärvård

Sidan uppdaterades senast: 2009-09-29 09:53