Landstinget ska ledas med hjärta, hjärna och en stor portion passion

Jag vill att landstinget ska ledas med hjärta, hjärna och en stor portion passion, skriver Vivianne Macdisi, landstingsrådskandidat (S).

När jag var barn sa min pappa att "Sverige är fantastiskt". Mina föräldrar kom hit på 1970-talet från tuffa förhållanden i Syrien, med två resväskor och ett litet barn i famnen. De drömde om ett bättre liv, pappa om en karriär som tandläkare, mamma om hjärtsjukvård, men framförallt drömde de om universitetsutbildning för sin dotter. Deras drömmar förverkligades. Deras­ livshistoria illustrerar vad pappa menade: Sverige är ett land där drömmar kan gå i uppfyllelse­, oavsett vilken bakgrund du har. Här ges människor en and­ra chans och lämnas inte åt sitt öde samtidigt som de ges frihet och utrymme att göra egna val och växa som människor.

Under mina juridikstudier vid Uppsala universitet läste jag om den liberale filosofen John Rawls "okunnighetens slöja". Rawls menade att ett samhälle bör utformas så att om du står bakom en slöja, ovetande om din position i ett framtida samhälle, vilka styrkor du begåvats med eller vilka svagheter och sjukdomar du tyngs av, så skulle du välja och gagnas av ett samhälle som omfördelar mellan lyckligt och olyckligt lottade, så att du aldrig behöver vara rädd för vilken lott du drar i livet. Det är så social rättvisa skapas. Rawls sa bland annat "... för att verkligen ge alla samma chanser, måste samhället rikta större uppmärksamhet mot människor som av naturen är sämre rustade eller föds in i mindre gynnsamma positioner." Den värdegrunden vilar till stora delar mitt politiska engagemang på.

Jag blir beklämd av att den Moderatstyrda politiken på alla nivåer i samhället leder i motsatt riktning. Vårt samhälle har på kort tid förändrats så att du med fog bör vara livrädd för vilken lott du drar.

Jag förstår att många jublar över sänkta skatter och ökad individuell frihet som borgerligheten lockar med. Men vid närmare eftertanke måste det stå klart för de allra flesta att borgerlig politik innebär svåra ekonomiska och sociala konsekvenser för en stor del av den svenska befolkningen, framför allt för barn och ungdomar.

Jag vill inte leva i ett samhälle där barn, ungdomar, äldre, sjuka och arbetslösa puttas eller ramlar ner i diket och inte får hjälp att ta sig upp på rätt spår.

Den borgerliga alliansen sliter Sverige itu och skapar avgrundsdjupa klyftor mellan dem som har och dem som inte har. De påtvingar den enskilda människan större ansvar utan hänsyn till individuella förutsättningar att axla det ansvaret. Det leder till fler utslagna som hamnar i det Moderaterna kallar för "utanförskap" som de själva retoriskt varit så måna om att bryta.

Som oppositionspolitiker i Uppsala läns landsting konstaterar jag tyvärr att borgerlig politik och bristen på politisk ledning och styrning får svåra konsekvenser för landstingets verksamheter och patienternas rätt till behovsstyrd vård. Det har lett till patientavgifter för svårt sjuka barn (vilket vi nästan är ensamma om i landet), slopat folkhälsoarbete, utförsäljning av specia­listvård, näst intill obefintlig personalpolitik, bortschabblande av Akademiskas roll som regionsjukhus, konstant ändrande av ersättningssystem och noll långsiktighet eller förankring av politiska beslut.

Befogad och allvarlig kritik riktas mot den Moderatstyrda ledningen både av landstingets revisorer, av oss i den politiska oppositionen och i medierna. Att leda och styra en organisation som omsluter nästan sju miljarder och är så kunskapsintensiv, professionaliserad och samhällsviktig är krävande och förpliktigar.

Borgerlig politik leder till ett landsting som är splittrat och får ökade klyftor, därför är det hög tid för förändring.

Jag vill planera och genomföra långsiktiga och hållbara lösningar som garanterar rätt vård, när och där patienten behöver den utifrån patientens individuella förutsättningar. Jag vill lyfta vikten av kvalitet i hälso- och sjukvården. Jag vill ingjuta hopp och framtidstro hos landstingets anställda som är hjärtat och själen i verksamheten.

En politisk ledning måste ha förmåga att väcka inspiration och arbetsglädje inom den organisation de styr. Framför allt - visa stolthet och förtroende över den egna offentliga verksamheten där många tusen medarbetare varje dag gör sitt yttersta för att möta och tillgodose patienternas behov.

För att återgå till mina föräldrar, som båda gått bort i cancer, kan jag konstatera att det socialt rättvisa samhälle som de var så stolta över och rest halva jorden runt för att få vara del av, är värt att slåss för.

Det skapar inte sig självt utan är resultatet av god politik med fokus på jämlikhet och rättvisa. Jag vill att landstinget ska ledas med hjärta, hjärna och en stor portion passion. I vårt landsting ska vi vara ett team som aktivt och kontinuerligt arbetar för att värna kvalitet samt sätter patienten och dennes behov främst. Framtiden kräver en ny politisk ledning.

Vivianne Macdisi
landstingsrådskandidat (S), ledamot i landstingsfullmäktige och Hälso- och sjukvårdsstyrelsen
UNT 30/11 2009

Sidan uppdaterades senast: 2009-11-30 13:58