Primärvården i kris

Vårdcentraler riskerar nu att stängas och personal att sägas upp. Krisen är skapad av den borgerliga majoritetens nya ersättningssystem för primärvården, skriver Börje Wennberg, Sören Bergqvist, Johan Edstav och Marlene Burwick.

Primärvården i Uppsala län är nu i kris, vårdcentraler riskerar att stängas och personal att sägas upp. Krisen är skapad av den borgerliga majoritetens nya ersättningssystem för primärvården. Ersättningen är till största delen baserad på fast ersättning per listad medborgare hos husläkare eller på vårdcent¬ral.

Ersättningssystemet missgynnar teamarbete och förebyggande insatser. För att få fler listade patienter, och därmed bättre ekonomi, tvingas nu vårdcentralerna att prioritera marknadsföringsinsatser framför sådant som inte längre lönar sig, exempelvis hembesök av distriktssköterskor och verksamheten på barnavårdcentralen. Detta är en oacceptabel utveckling som måste stoppas!

Vi lägger nu fram en gemensam motion, med förslag om att landstingsfullmäktige snarast inför ett områdesansvar för olistade medborgare och att pengar motsvarande detta fördelas ut till primärvården.

Vi i oppositionen vill ha vårdcentraler där patienten möts av distriktssköterskor, kuratorer, psykologer, undersköterskor och läkare och utifrån sina behov får vård av den kompetens som krävs.

Den borgliga majoriteten vill nu ta ytterligare steg mot en marknadsdriven primärvård genom att införa fri etablering för privata aktörer. Låt oss inte upprepa borgarnas misslyckande i Stockholm. Där har systemet Vårdval Stockholm bara varit i gång ett år, men redan har tio vårdcentraler varit tvungna att lägga ner verksamheten. De nya privata vårdcentraler som har tillkommit har framför allt etablerat sig i ekonomiskt välmående områden som Östermalm.

I Stockholm är det tydligt att man har flyttat hälso- och sjukvårdens resurser från områden där människor är sjuka och fattiga till områden där människor är friska och rika. Detta system kommer nu att tvingas på alla regioner och landsting av regeringen Reinfeldt från och med år 2010.

Vården i hela landet går nu mot en efterfrågestyrd vård där resursstarka grupper med stort socialt kapital får vård på bekostnad av socialt svaga grupper och kroniskt sjuka. Det är bra att patienterna får välja husläkare eller vårdcentral, men vi anser att det finns andra, mycket bättre sätt att tillgodose detta.

Om vi vinner valet 2010 kommer vi att ta fram ett betydligt mer genomtänkt och genomarbetat förslag till ersättningssystem och vi kommer naturligtvis att avskaffa den orättvisa och kostnadsdrivande fria etableringsrätten för privata vårdgivare. Det är ett vallöfte!

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet har nu startat utvecklingsarbetet av en politik för framtiden inom vårt rödgröna samarbete. Vi kommer tillsammans att utmana den borgerliga ledningen för landstinget i valrörelsen 2010. Vår politik kommer att innebära mer av behovsstyrning och mindre av marknadslösningar. Vi har en gemensam grundsyn på en solidarisk, svensk hälso- och sjukvård, och en betydande samstämmighet i många frågor.

Våra tre partier kommer att ta fram egna valprogram till valrörelsen 2010, men vi kommer också att utarbeta en tydlig gemensam plattform. Vi vet efter att tidigare gemensamt ha styrt landstinget i 8 år att vårt samarbete är en styrka för hela Uppsala län. Vi kan och vill styra Landstinget i Uppsala län!

Landstingsråden i opposition
Börje Wennberg (S)
Sören Bergqvist (V)
Johan Edstav (MP)
Marlene Burwick (S)

Sidan uppdaterades senast: 2009-02-23 09:26