"Uven" måste räddas

Inget fortsatt bidrag till "Uven". Rikstrafiken meddelar att de drar sig ur från halvårsskiftet 2009.
Runt om i landet önskar människor inget hellre än att en järnväg skall byggas, något som är högst vällovligt men mycket kostsamt. Här riskerar vi att ha en fungerande järnväg, men att den inte kommer att trafikeras i rimlig omfattning.

Allt fler väljer att åka buss eller tåg istället för att ta den egna bilen. Skälen är flera; stigande bränslepris är ett, ökad miljömedvetenhet ett annat. Dessutom är det oftast bekvämt och säkert, och man slipper problem med parkeringselände och ytterligare trängsel på Uppsalas gator och torg.

För flertalet av dem som bor i Morgongåva, Heby samt Sala och arbetar i Uppsala är det självklart att ta tåget. Den s.k. Uven (tågtrafiken från Norrköping över Västerås och Sala till Uppsala) har på ett bra sätt fyllt detta behov. Uven har finansierats av rikstrafiken och de regionala trafikhuvudmännen. Upplands Lokaltrafik (UL) har hittills skjutit till ca 5 Mkr per år.

Kollektivtrafiken måste få rimliga resurser för att kunna tillgodose folkets behov av resor till arbete, service och fritid.
Vi är beredda att ta det fulla ansvaret även för den viktiga frågan om tågtrafiken mellan Sala och Uppsala, skriver den samlade oppositionen i landstinget.

Artikel publicerad i Sala Allehanda 081116

Läs hela artikeln

Sidan uppdaterades senast: 2008-11-18 19:45