Facklig-politisk samverkan för regeringsskifte

Dagens allt tuffare situation på arbetsplatserna i omsorgen,
sjukvården, skolan osv, bygger på politiska beslut. Därför måste vi
åstadkomma ett majoritetsskifte innan vi kan få en ordentlig förändring
till stånd. Det är Kommunal och Socialdemokraterna överens om.

Företrädare för Kommunal och Socialdemokraterna i Uppsala län har träffats för att diskutera gemensamma frågor. Mötet handlade dels om situationen för de anställda inom offentlig sektor, med löner och anställningsvillkor, arbetsmiljöfrågor samt hur man kan ge de anställda större möjlighet att påverka innehållet i arbetet.

Men självklart kom mötet att handla om höstens val och alla menade att det
hänger ihop. Dagens allt tuffare situation på arbetsplatserna i omsorgen, sjukvården, skolan osv, bygger på politiska beslut. Därför måste vi åstadkomma ett majoritetsskifte innan vi kan få en ordentlig förändring till stånd.

- Vi går till val tillsammans, partiet och fackföreningsrörelsen och en del av vår styrka är att vi är två grenar på samma träd – Socialdemokraterna och LO. När vi jobbar tillsammans är det svårt att besegra oss, sade Börje Wennberg, S-landstingsråd.

Efter diskussionen var alla överens om man nu ska göra allt för att tillsammans bidra till en Socialdemokratiskt ledd regering i höst och till att S kommer i majoritetsställning i kommuner och landstinget.

- Som Kommunalare och Riksdagsledamot känns det riktigt skönt att vi träffas så här och att vi är så överens om vad som är viktigt, sade Agneta Gille.

Mötet var ett i raden av träffar med fackliga och andra organisationer för att föra diskussioner med sikte på majoritetsskifte i höst.

Sidan uppdaterades senast: 2010-01-29 17:31