Jobbkongressen

Föräldrarförsäkringen

Socialdemokraternas ställningstagande i frågan om föräldraförsäkringen är ännu inte avgjord. Under torsdagnattens diskussioner framkom tre olika förslag till beslut. Det första förslaget består av partistyrelsens förslag i de politiska riktlinjerna. I dessa vill partistyrelsen tredela försäkringen samt utöka den med en extra pappamånad.

Det andra förslaget, som kommer ifrån en motion från Skåne, handlar om en utbyggnad och en tredelning av föräldraförsäkringen. Skåne vill att försäkringen byggs ut till 15 månader och därefter delas i tre.

Förslag nummer tre går också ut på att dela försäkringen i tre inom dagens befintliga ram. Skillnaden mellan denna och partistyrelsens förslag är pappamånaden, formuleringen och tidsperspektivet. I detta förslag vill man att den tredelade försäkringen träder i kraft så snart partiet bildar den nya regeringen efter valet 2010.

Efter debatten föreslog partistyrelsen att alla skrivningar i riktlinjerna om föräldraförsäkringen ska återremitteras till redaktionsutskottet för att man där ska enas om en ny skrivning. Detta eftersom de tre förslagen i grund och botten liknar varandra vad det gäller tredelningen. För att beslutet i slutänden ska få den tyngd och trovärdighet som behövs vill man på detta sätt sträva efter en bred överrenskommelse.

Uppsalas kongressdelegation har i sina diskussioner diskuterat de olika förslagen i motionerna om föräldraförsäkringen. Hela delegationen är enade kring en tredelad försäkring och ser med spänning fram emot den nya skrivningen som kommer att presenteras av redaktionsutskottet.

Börje Wennberg yrkar på att det ska ställas krav på kollektivavtal vid upphandling

På torsdagsmorgon startade motionsbehandlingen med det ekonomiska avsnittet. Börje Wennberg som var huvudansvarig för delegationen under detta avsnitt valde att stötta Lysekils motion om "att vid offentlig upphandling i Sverige ska krav på att löne- och anställningsvillkor följa för branschen gällande kollektivavtal." I riktlinjerna har partistyrelsen valt att lägga in en något vagare skrivning som säger "I offentlig upphandling ska krav ställas på villkor i enlighet med kollektivavtalen." Partistyrelsens motiv till detta är att det är parterna som ska besluta om kollektivavtal. Börje menade i sitt anförande att "vilka ska ställa krav om kollektivavtal om inte det Socialdemokratiska Arbetarepartiet".

I övrigt äruppsaladelegationen mycket nöjd med riktlinjerna gällande den ekonomiska politiken. Särskilt tillfreds är delegationen med att frågan om finansiering av infrastruktursatsningar som partidistriktet motionerat om nu fått en bra lösning.

Sidan uppdaterades senast: 2009-10-29 16:03