Regionalt handlingsprogram

Socialdemokraterna i Uppsala län har arbetat fram ett regionalt handlingsprogram som grund för vårt gemensamma valmanifest 2010 och för hur våra företrädare på olika nivåer ska agera. Där pekar vi på betydelsen av en hälso- och sjukvård, som tar hänsyn till patienternas behov i stället för de privata vårdgivarnas vinstintressen. Programmet fastställdes vid distriktskongressen i Gimo den 4 april.
 
- Vi socialdemokrater tror att den nära, lokala hälso- och sjukvården är grunden för en hälsofrämjande och patientsäker vård, där alla ska ha rätt vård oavsett socioekonomiska, demografiska, geografiska eller kulturella livsvillkor. Det säger Pyry Niemi som lett den arbetsgrupp som tagit fram förslaget till program.
 
- Vi vill också införa en lärlingsutbildning på gymnasiet, som också ger tillräckliga kunskaper för att kunna söka vidare till högskolan.
 
Ett annat förslag som finns med i programmet, är att bygga en järnväg mellan Enköping-Uppsala. Strandskyddet är viktigt, likaså möjligheterna att få vistas och bo vid strandnära natur. Dessutom vill vi utveckla en gemensam strandskyddspolicy med målet att förena en stark allemansrätt med attraktivt boende för fler vid strandnära lägen.

Sidan uppdaterades senast: 2009-05-08 11:37