Socialdemokraterna i Uppsala vill rusta upp lägenheter i miljonprogramsområden och satsa på nytt Kunskapslyft

Socialdemokraterna i Uppsala vill rusta upp lägenheter i miljonprogramsområden och satsa på nytt Kunskapslyft

Riksdagsledamot Agneta Gille leder den nybildade jobbkommissionen

Den lågkonjunktur vi nu befinner oss i, gör att vi måste rusta för framtiden och investera i människors framgång och framtid. Ännu har vårt län inte drabbats speciellt hårt, men vi ser en vikande arbetsmarknad, grupper som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden och sektorer som har det mycket svårt.

- Vi ska bland annat ha speciellt fokus på ungdomar som idag har väldigt svårt att komma ut på arbetsmarknaden, säger Agneta Gille. Hamnar man utanför som ung riskerar man att aldrig få ordentligt fäste, det har vi sett exempel på förr.

Arbetslösheten bland ungdomar har stigit stadigt de senaste åren, även i vårt län. Samtidigt har den moderatledda majoriteten kraftigt dragit ner på vuxenutbildningar och arbetsmarknadspolitiska insatser. Därför vill Socialdemokraterna investera i framtiden genom att satsa på ett nytt kunskapslyft.

Arbetsgruppen ska skaffa sig kunskap om hur utvecklingen ser ut och vilka grupper som drabbas hårdast, samtidigt som man ska ta fasta på de goda förutsättningar och de möjligheter som vårt län har. I diskussioner med branschföreträdare och näringsliv kommer man att ta fram förslag på hur vi gemensamt kan förbättra situationen här.

- En av de saker vi redan har tittat på är ROT-avdraget. Vi kommer att driva linjen att det ska gälla även företag med flerfamiljshus. Då kan vi rusta upp miljonprogrammet till moderna och klimatsmarta bostäder samtidigt som vi skapar jobb. Det handlar om 10 000-tals lägenheter bara i vårt län, säger Agneta Gille.

Arbetsgruppen består av:
Agneta Gille, Riksdagsledamot, sammankallande
Sven Jansson, kandidat till EU-parlamentet, Enköping
Lena Hartwig, Kommunalråd, Uppsala
Roger Lamell, Metall, Östhammar
Pyry Niemi, landstingspolitiker, Håbo
Hans Olsson, Byggnads, Uppsala

Ytterligare upplysningar
Agneta Gille  070-345 01 00
Bertil Kinnunen 070-763 40 71

Pressmeddelande jobbkommission

Sidan uppdaterades senast: 2009-01-15 16:49