Vänd jobbkris till framtidstro!

Socialdemokraterna i Uppsala län


Sverige har möjligheter som vi måste ta till vara. Idag befinner vi oss i en jobbkris. Arbetslösheten stiger och många känner oro. Men läget är inte hopplöst! Det går att vända kris och klimathot till framtida jobb och möjligheter.

Varslen har duggat tätt i norra Uppland. I veckan drabbades länet av det största i mannaminne, 350 personer varslas i Gimo. Så sent som i förrgår blev 75 personer uppsagda i Tierp. Var fjärde ung går redan arbetslös. Trots detta är regeringen helt passiv.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL - har vid upprepade tillfällen krävt höjda statsbidrag för att klara sina viktiga samhällsuppgifter, men regeringen Reinfeldt är fortsatt passiv. Nu riskerar jobbkrisen att utvecklas till en välfärdskris. Var tredje kommun planerar uppsägningar.

Politik är att välja. Regeringen Reinfeldt har valt att under lång tid sänka skatter för dem med de högsta inkomsterna istället för att investera framåt. Nu är Sverige illa rustat och regeringen säger att de inte har råd att agera mot jobbkrisen. Det håller inte.
  
Vi ställer därför fem konkreta krav till regeringen för att vända jobbkrisen till framtidstro. Sverige behöver investeringar nu!

Investera i småföretag och entreprenörskap. Det är i de små företagen framtidens jobb växer fram. Därför måste villkoren för entreprenörskap stärkas. Regeringen måste stärka tillgången på riskkapital och korta myndigheternas betalningstider till småföretagen.

Investera i en starkare utbildningslinje. För att dämpa varselvågen och stärka näringslivets konkurrenskraft måste vi investera i ett brett spetskompetenslyft. Den som förlorar jobbet ska ha goda möjligheter till att utveckla sin kompetens och stärka sin konkurrenskraft. Vi vill att regeringen investera i 50 000 fler utbildningsplatser.

Investera i gröna jobb. Vi vill bygga Sverige för framtiden. Vi vill införa ett ROT-avdrag också för miljonprogram och hyresrätter, rusta upp nerslitna skolor, energieffektivisera och skapa de gröna jobben. Regeringen måste öka investeringarna med minst två miljarder kronor för infrastruktur framför allt i järnväg och kollektivtrafik.

Investera i välfärdsjobb. Regeringen måste genast tillföra minst fem miljarder kronor till välfärden i år och än mer nästa år för att förhindra uppsägningar av lärare, sjuksköterskor, socionomer och andra välfärdsarbetare.

Investera i ökad trygghet och framtidstro. Vi måste stärka köpkraften för dem som har det tuffast genom att satsa på pensionärer, studenter och barnfamiljer. Att satsa på ökad trygghet är en nyckel för att få igång hjulen i ekonomin. A-kassan och sjukförsäkringen måste repareras.
Framgång kräver rättvisa!

Antaget vid Socialdemokraternas distriktskongress i Gimo 2009-04-04

Sidan uppdaterades senast: 2009-04-05 21:29