Beslut om garnisonens framtid ska tas av riksdagen

Mats Berglind, riksdagsledamot (S) och ledamot i Försvarsutskottet, kommunalråden i Uppsala Lena Hartwig (S) och Jan Ask (S) samt Börje Wennberg och Marlene Burwick, båda landstingsråd (S) besökte Uppsala garnison för att få information och bilda sig en uppfattning om garnisonens framtid.

Det handlar om förslag till stora förändringar. Det tar vi på allvar och därför är det viktigt att vi får samma bild på samtliga nivåer. Flera frågor kring ekonomi, kapacitet och beslutsgångar är i dagsläget oklara.

- Flytt av viss verksamhet kostar 1,5 miljarder. Vi ser inga ekonomiska vinster i detta, vad är då meningen med flytten?, säger Lena Hartwig och Jan Ask, kommunalråd i Uppsala.

- En annan faktor är osäkerheten med flygkapaciteten. Vad händer med Akademiska sjukhusets helikopter och ambulansflygplan som hjälper patienter inom och utom landet?, undrar Börje Wennberg och Marlene Burwick.

Rimligheten i att Försvarsmakten själv ska besluta om att avveckla verksamhet ifrågasätts starkt.

- Med försvarsmaktens förslag avlövar man garnisonen i Uppsala vilket i förlängningen leder till att den kommer att läggas ned. Därför är det viktigt att alla förändringar beslutas av riksdagen, avslutar Mats Berglind, riksdagsledamot.

Sidan uppdaterades senast: 2009-03-09 08:10