Sverige behöver fler ekologiska jordbruk inte färre

Mats BerglindMats Berglind riksdagsledamot (s) efterlyser enklare regler för ekologisk odling.

- Om lantbrukarna tycker att regelverket gör att de inte kan fortsätta med ekologisk odling, då måste regelverket ses över, säger Mats Berglind.

Konsumenternas efterfrågan av ekologiskt odlade livsmedel har ökat markant de senaste åren. Det innebär att efterfrågan är större än utbudet. Det behövs således fler bönder som övergår från konventionellt jordbruk till ekologiskt jordbruk. Samtidigt kan det konstateras att det finns jordbrukare som lämnar det ekologiska jordbruket för att återgå till konventionellt jordbruk.

Jordbruksverket har utrett orsakerna till varför flera jordbrukare återgår till konventionellt odling och kommit fram till flera orsaker. Bland annat att ekologisk odling skapar mer ogräs och skadegörare, lägre avkastning, svårigheter med försörjning av växtnäring och – inte minst – krångligt regelverk.

Mot denna bakgrund bör regeringen skyndsamt ta initiativ till en översyn av regelverket för ekologisk odling i syfte att förbättra och förenkla detta för att därigenom stimulera till ökad ekologisk odling i Sverige.

Sidan uppdaterades senast: 2008-10-07 13:20