Framtidstro för unga arbetslösa?

Efter tre år med en borgerlig regering och ett år kvar till valet halkar Sverige efter övriga Europa. Arbetslösheten är nu högre och ökar snabbare i Sverige än EU:s genomsnitt, den kommer snart att ligga på elva procent. Allvarligast är att ungdomsarbetslösheten närmar sig 30 procent.

Mats Berlind och Tone Tingsgård, båda riksdagsledamöter (S), presenterade idag rapporten "Sommarlovet som aldrig tar slut - en rapport om ungdomsarbetslösheten i Uppsala län och om socialdemokraternas investeringar för jobb och utbildning till unga".

På ett café i Enköping diskuterade de båda riksdagsledamöterna tillsammans med Helena Proos (S) i Enköping, Sven-Åke Haglund (S) i Enköping och arbetslösa ungdomar vad som behöver göras för att få fler jobb till unga.

- I rapporten föreslår vi en massa åtgärder för att skapa fler jobb både på nationell nivå och här i Enköping, framför allt till unga, säger Mats Berglind.

- Vi fokuserar på framtiden. Regeringens orättvisa politik förvärrar arbetslöshetssituationen men vi har inte tid att gnälla utan vi måste peka på lösningar för fler jobb, säger Helena Proos.

Våra förslag i korthet
Vi måste se till att ungdomar kan få jobb, utbildning eller praktik. Det är det allra viktigaste vi har att investera i! Dessa förslag har vi lagt i riksdagen:

• Ett Ungdomslyft som ger unga med ofullständig examen en chans att läsa in gymnasiet
• Fler platser i komvux, KY och högskola
• Ett Traineeprogram i välfärden
• Starta-eget-bidrag även för unga
• Lägg ned regeringens så kallade ”Jobbgaranti för unga” och ersätt den med en Jobbstart med utbildningsstart

Fler konkreta förslag som vi har lagt i Utbildningsnämnden och i Arbetslöshetsnämnden i Enköping:

• Erbjud minst 100 tidsbegränsade jobb inom de kommunala förvaltningarnas arbetsområde, riktade till ungdomar i ålder 18-24 år.
• Genomför en runda-bords-konferens med cheferna för de kommunala förvaltningarna, med facken, med företrädare för det lokala näringslivet och de politiska partierna. Målet ska vara att diskutera möjligheten att ge arbetslösa ungdomar erfarenhet av arbetsmarknaden.
• Se över möjligheterna att utöka antalet studieplatser på Komvux. Syftet med denna översyn är att kunna garantera de arbetssökande ungdomar – som så önskar – en studieplats redan nu i höst.
 

Ladda ner rapporten: Sommarlovet som aldrig tar slut

 

Sidan uppdaterades senast: 2009-09-21 15:39